web Autonomne.cz

odkaz na homepage

EUCAD Symposium 2024

Proběhlo: 18. 4. - 19. 4. 2024
Typ akce:Symposium
Interaktivní symposium o výzkumu a inovacích pro propojené a automatizované řízení v Evropě, které se uskuteční 18.-19. dubna 2024 v Dublinu v rámci konference TRA. Symposium navazuje na předchozí akce EUCAD, tedy na konference EUCAD, které se konají každé dva roky, a také na sympozium EUCAD 2018 ve Vídni a virtuální sympozium EUCAD 2020.
Akce doplňuje (pod)téma propojené, kooperativní a automatizované mobility na konferenci TRA 2024 a jejím cílem je hlouběji proniknout do konkrétních klíčových témat a výzev pro výzkum a inovace a testování CCAM v Evropě i mimo ni. Symposium je určeno, nikoliv však výhradně zástupcům automobilového a telekomunikačního průmyslu, výzkumným pracovníkům, zájmovým sdružením, provozovatelům veřejné infrasruktury a dopravy, regulačním orgánům, orgánům veřejné správy, zástupcům evropských institucí, členských států v Evropě i mimo ni.
Účast na akci je bezplatná, ale registrace je povinná.