web Autonomne.cz

odkaz na homepage

Články odebírat
novinky

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Jan Staněk

Autonomní mobilita přináší nové a netradiční přístupy v oblasti dopravy a se samořiditelnými vozidly je neodmyslitelně spjatá elektromobilita. Automatizace a elektrifikace dopravy mají potenciál pracovat společně na dosažení udržitelnějšího, efektivnějšího a bezpečnějšího dopravního systému. Jejich synergický vliv může vést k transformaci způsobu, jakým se lidé a zboží pohybují, a otevírá nové možnosti pro lepší budoucnost mobility. U takto revolučních technologií je vždy důležitým faktorem přijetí daného technologického pokroku a řešení potenciálními uživateli, kteří však nemusí být vždy správně informovaní. Proto jsme rádi, že pozvání k rozhovoru přijal pan Jan Staněk, který se již několik let na svém youtubovém kanále Electrodad věnuje osvětě zejména, ale nejen, v oblasti elektromobility. 
 

Rozdílné dimenze pohledu na etiku autonomních vozidel

Nasazení autonomních vozidel do provozu není pouze o bezvadné činnosti senzorů – je také potřeba ptát se, jaké dopady bude mít tato revoluční technologie na společnost jako takovou.
 

Leoš Dvořák

O tom, jak se vyvíjí a testují pokročilé asistenční systémy řidiče, se naše čtenáře snažíme pravidelně informovat v našich aktualitách a dalších příspěvcích. Jak je ovšem takový vývoj náročný, co je pro správné zavedení nové autonomní technologie vše nutné splnit, či jak si stojí vývoj autonomní mobility v České republice oproti zahraničí, jsme se ptali generálního ředitele pražského vývojového centra skupiny Valeo, Leoše Dvořáka. 

Eva Fialová

Autonomní vozidla slibují zvýšení bezpečnosti na silnicích, snížení dopravních zácp a zlepšení mobility. Než však naplno využijí svého potenciálu musí být vyřešena spousta problémů z nichž jedním z těch nejpalčivějších souvisí s právem nových technologií. Právo autonomních vozidel se zabývá různými aspekty, včetně právních základů pro provoz těchto vozidel, zodpovědnosti v případě nehody, regulace a etických otázek spojených s jejich provozem. A o těchto tématech jsme měli možnost krátce pohovořit s přední odborní na právo nových technologií, paní Evou Fialovou. 

Peter Mráz

Autonomní robotické prostředky mají velice široké spektrum uplatnění, obzvláště přínosné je jejich nasazení v situacích, jež mohou být pro člověka potenciálně rizikové či nebezpečné. V loňském roce se do této sféry vydala slovenská firma MrazRobotics, o jejíž autonomních robotických prostředcích MRAZ3 si s námi povídal ředitel této společnosti, pan Peter Mráz.

Václav Jirovský

Rozvoj autonomních vozidel není ani zdaleka pouze záležitostí technologického vývoje a pokroku, ale ještě důležitěji musí reflektovat lidské potřeby a sociální kontext, v němž se tyto dopravní prostředky mají pohybovat. Nejen o tom si s námi povídal přední český odborník na automatizaci v dopravě působící na pražském ČVUT, pan Václav Jirovský.

Paris Marx

Dlouhá léta byla autonomní vozidla prezentována jako takřka zázračná technologie, jež pomůže vyřešit problémy, s nimiž se dnešní doprava potýká. Postupem času ale přibývá hlasů, které upozorňují, že se jedná o velmi zjednodušený, zavádějící a zejména mylný náhled na celou problematiku. Jedním z představitelů této kritické pozice je kanadský badatel, pan Paris Marx.

Jan Korabečný

Na Západočeské univerzitě v Plzni vzniklo v uplynulých letech několik designových návrhů autonomních dopravních prostředků, mezi nimiž nechyběly ani méně často viděné autonomní tramvaje. Nejen o těchto návrzích si s námi povídal vedoucí Katedry designu a užitého umění plzeňské univerzity, pan Jan Korabečný.

1
2
3
4
5
6
7
8
9