web Autonomne.cz

odkaz na homepage

Články odebírat
novinky

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Miloš Kruml

LiDAR je zařízení, které vysílá laserový paprsek a z odrazu od detekovaného objektu a dopadu paprsku zpátky na detektor měří vzdálenost. Signál toho světelného paprsku se pohybuje téměř rychlostí světla, takže podle času, za který se signál vrátil zpátky do detektoru, můžeme vědět, jak daleko jsou jednotlivé body v prostoru. Na tuto tématiku s námi vedl rozhovor generální ředitel pro vývoj LiDARu firmy Valeo, pan Miloš Kruml.

Radovan Prokeš

Mezi fundamentální technologie autonomních vozidel patří v současnosti takzvané vysoce přesné (HD) mapy. Nejedná se pouze o digitální obraz měst a silnic, ale i o dynamickou databázi plnou kritických dat potřebných pro navigaci a rozhodování vozidel bez lidského zásahu. Mezi významné tvůrce HD map patří česká firma CEDA maps. Nejen o výhodách HD map a úskalích jejich tvorby si s námi povídal ředitel této firmy, pan Radovan Prokeš.

Jiří Horáček

Automatizace se nevyhýbá ani železniční dopravě, kde je v mnoha ohledech dokonce před aplikacemi v silniční dopravě. Významnou roli v tomto sektoru hraje společnost ŠKODA DIGITAL, jež mimo jiné vyvíjí moderní technologie pro vozidla skupiny ŠKODA TRANSPORTATION. O automatizaci drážních vozidel si s námi tentokrát povídal ředitel prodeje a marketingu firmy ŠKODA DIGITAL, pan Jiří Horáček.

Autonomní doprava bez organizačních změn problémy v dopravě nevyřeší

Názory na celou efektivitu a koncept autonomní mobility se různí. Mnohdy se střetávají pohledy odborníků i laické veřejnosti, které se liší jak v pohledech na celou aktuální věc tak i ve vývoji celého tohoto konceptu. Nyní svůj pohled na dané téma představil pan Václav Jírovský (PATRIC) a výzkumník z oblasti autonomního řízení z Centra dopravního výzkumu Michal Sklenář.

Podrobný popis nehody autonomního vozidla Cruise

Nehody jsou stále součástí dopravy, a to i když se věnuje nemalé úsilí technickému zdokonalování vozidel, dopravní infrastruktury, nebo vzdělávání řidičů a ostatních účastníků dopravního provozu. V roce 2023 v České republice řešila policie celkem 94 945 nehod při nichž zemřelo 455 osob. 

Michal Mrkvička

Společnost AUREL je jednou z předních čekých společností, která podniká v automobilovém průmyslu a nabízí služby v oblasti vývoje produktu, samotného návrhu, testování a nakonec i homologace. V nedávné době firma vybudovala svůj vlastní testovací polygon, kde je testování ADAS systémů a řízení s vyšších úrovní automatizace možné provádět v té nejvyšší kvalitě. Pozvání k rozhovoru přijal výkonný ředitel firmy AUREL, pan Michal Mrkvička. 

Novinky pro rok 2024

Na začátku roku již tradičně proběhla, pravděpodobně neznámější veletrh s technologickými novinkami The Consumer Electronics Show (CES). Místem konání této velké události je Las Vegas, a právě zde se často setkáváme s trendy, které určují směr dalšího vývoje jednotlivých technologií, nebo s prohlášeními a tiskovými konferencemi oznamující nová a strategická rozhodnutí, nebo partnerství. Co nejzajímavější bylo vidět z oblasti mobility? 

Shrnutí roku 2023

Země znovu oběhla kolem své hvězdy Slunce, a to znamená jediné. Je tu nový rok. Kromě celosvětových oslav patřících k příchodu nového roku s příslibem nového a lepšího začátku je s novým rokem spojena ještě jedna tradice. A to je shrnutí uplynulého roku. To nám umožňuje shrnout dosavadní práci, přínos, co se povedlo, co se nepovedlo, zjistit, zda bylo dosaženo vytyčených cílů a nastavit nové cíle. Jaký tedy byl rok 2023 pro svět autonomních vozidel?
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10