web Autonomne.cz

odkaz na homepage

Články odebírat
novinky

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Leoš Dvořák

O tom, jak se vyvíjí a testují pokročilé asistenční systémy řidiče, se naše čtenáře snažíme pravidelně informovat v našich aktualitách a dalších příspěvcích. Jak je ovšem takový vývoj náročný, co je pro správné zavedení nové autonomní technologie vše nutné splnit, či jak si stojí vývoj autonomní mobility v České republice oproti zahraničí, jsme se ptali generálního ředitele pražského vývojového centra skupiny Valeo, Leoše Dvořáka. 

Eva Fialová

Autonomní vozidla slibují zvýšení bezpečnosti na silnicích, snížení dopravních zácp a zlepšení mobility. Než však naplno využijí svého potenciálu musí být vyřešena spousta problémů z nichž jedním z těch nejpalčivějších souvisí s právem nových technologií. Právo autonomních vozidel se zabývá různými aspekty, včetně právních základů pro provoz těchto vozidel, zodpovědnosti v případě nehody, regulace a etických otázek spojených s jejich provozem. A o těchto tématech jsme měli možnost krátce pohovořit s přední odborní na právo nových technologií, paní Evou Fialovou. 

Peter Mráz

Autonomní robotické prostředky mají velice široké spektrum uplatnění, obzvláště přínosné je jejich nasazení v situacích, jež mohou být pro člověka potenciálně rizikové či nebezpečné. V loňském roce se do této sféry vydala slovenská firma MrazRobotics, o jejíž autonomních robotických prostředcích MRAZ3 si s námi povídal ředitel této společnosti, pan Peter Mráz.

Václav Jirovský

Rozvoj autonomních vozidel není ani zdaleka pouze záležitostí technologického vývoje a pokroku, ale ještě důležitěji musí reflektovat lidské potřeby a sociální kontext, v němž se tyto dopravní prostředky mají pohybovat. Nejen o tom si s námi povídal přední český odborník na automatizaci v dopravě působící na pražském ČVUT, pan Václav Jirovský.

Paris Marx

Dlouhá léta byla autonomní vozidla prezentována jako takřka zázračná technologie, jež pomůže vyřešit problémy, s nimiž se dnešní doprava potýká. Postupem času ale přibývá hlasů, které upozorňují, že se jedná o velmi zjednodušený, zavádějící a zejména mylný náhled na celou problematiku. Jedním z představitelů této kritické pozice je kanadský badatel, pan Paris Marx.

Jan Korabečný

Na Západočeské univerzitě v Plzni vzniklo v uplynulých letech několik designových návrhů autonomních dopravních prostředků, mezi nimiž nechyběly ani méně často viděné autonomní tramvaje. Nejen o těchto návrzích si s námi povídal vedoucí Katedry designu a užitého umění plzeňské univerzity, pan Jan Korabečný.

Jakub Dvořák

Než se jakýkoli nový model vozidla objeví na veřejných komunikacích, musí projít zevrubným testováním. Výjimkou v tomto směru nejsou ani autonomní vozidla, u nichž je důležitost testování umocněna celkovou komplexitou technologie. O tom, jak testování vozidel různých úrovní automatizace probíhá, si s námi povídal jeden z nejpovolanějších expertů na toto téma působící ve společnosti TÜV SÜD Czech, pan Jakub Dvořák.

Proč usilovat o zvýšení zastoupení žen v autonomním dopravním průmyslu, aneb genderové aspekty (nejen) autonomní mobility

Minulý týden (8. března) se nejen u nás tradičně slavil Mezinárodní den žen, který má připomínat především solidaritu žen a jejich boj za rovnoprávnost, spravedlnost, mír a rozvoj. O měsíc dříve si velká část světa již po osmé připomněla mnohem mladší, ale pro téma tohoto článku důležitý den, totiž Mezinárodní den žen a dívek ve vědě. Tento svátek vyhlásilo v roce 2015 Valné shromáždění OSN s cílem připomenout zásadní úlohu žen ve vědeckém světě a podpořit jejich zapojení do výzkumné činnosti. Generální tajemník OSN António Guterres loni u této příležitosti uvedl, že „je čas uznat, že více diverzity znamená více inovací“. Ve stejném duchu klade i Evropská unie již několik let velký důraz na sledování principu genderové rovnosti ve všech společenských oblastech. Zprávy a doporučení vydané v posledních několika letech (a to nejen pod záštitou EU) se zabývají rovnými příležitostmi mužů a žen také v oblasti dopravy. Jaká je tedy situace žen v dopravním sektoru a specificky v oblasti nových dopravních technologií? A měli bychom tedy i zde usilovat o vyrovnanější zastoupení žen? Relevance zabývat se genderovou tematikou v této oblasti nemusí být na první pohled patrná. Doprava obecně byla a stále je spíše mužským odvětvím již z povahy a typu profesí a rozhodně není genderově neutrální. Proč tedy vynakládat energii do zvyšování podílu žen zastoupených v tomto sektoru, které se zdá mnohým příliš uměle nastolené a proti „zdravému rozumu“? 

1
2
3
4
5
6
7
8
9