web Autonomne.cz

odkaz na homepage

Články odebírat
novinky

1
2
3
4
5
6
7

Legalizace autonomního řízení a systém automatizovaného udržování v jízdním pruhu

O přizpůsobení legislativy pro autonomní vozidla jsme zde již psali. Poté co vstoupilo v platnost nové nařízení Evropské unie týkající se asistenčních systémů vozidel, se dnes zaměříme na funkcionalitu jednoho z nich.

Brad Templeton

Autonomní vozidla jsou nejen fascinující technologický vynález, ale přinášejí také zásadní změny do lidské společnosti. O všech těchto tématech si s námi tentokrát povídal jeden z největších světových odborníků na autonomní mobilitu, pan Brad Templeton.

Zamyšlení: Autonomní vozidla a urbanismus

Jaké dopady může mít zavedení autonomních systémů dopravy do běžné praxe? Přinese předpokládané férovější rozdělení zdrojů?

Patrik Vácal

Pro budoucnost jakéhokoli odvětví jsou nesmírně důležité mladé talenty, neboť je to právě nastupující generace, která bude vědu, výzkum, vývoj a inovace v příštích desetiletích posouvat vpřed. V doméně autonomního řízení a umělé inteligence takové talenty v České republice jednoznačně máme. Jedním z nich je pan Patrik Vácal.

Polygon BMW u Sokolova

Projekt testovacího polygonu německé automobilky BMW Group u města Sokolov v Karlovarském kraji, který bude primárně sloužit k vývoji a zkouškám systémů autonomního řízení, je pro tento web navýsost relevantní aktivitou, což dokazuje fakt, že jsme se dění kolem něj zde již několikrát věnovali v sekci aktualit. Protože cítíme, že si zaslouží daleko více pozornosti, zřídili jsme tento samostatný článek, který budeme průběžně aktualizovat společně s tím, jak se budou objevovat novinky ohledně pokračujících aktivit kolem polygonu.

Nová podoba testů autonomních systémů: Od července mnohem pečlivěji!

Rychlému vývoji na poli automatizace dopravy je nutno přizpůsobit nejen legislativu, ale také validační procesy. V platnost vstoupí nové nařízení Evropského parlamentu, které je poměrně zásadním způsobem upravuje.

Milan Kroulík

Jedním z nejvýznamnějších odvětví, kam proniká automatizace, je zemědělství. Tento pro lidstvo naprosto klíčový obor v rostoucí míře využívá výhod autonomních strojů, které přispívají k nasycení zvětšující se lidské populace. O autonomii v zemědělství si s námi povídal přední odborník na toto téma působící na České zemědělské univerzitě v Praze, pan Milan Kroulík.

Odpovědnost za újmu způsobenou autonomním vozidlem

České právo široce upravuje odpovědnost za újmu nemajetkovou i majetkovou (tzv. škodu). Postačí nám současná úprava i v případech, kdy bude újma způsobena autonomním vozidlem?

1
2
3
4
5
6
7