web Autonomne.cz

odkaz na homepage

Články odebírat
novinky

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Matěj Dusík

Kooperativní a inteligentní dopravní systémy (C-ITS) a systémy komunikace V2X jsou klíčovými faktory pro postupný nástup automatizace do veřejného dopravního prostoru. Nejen o principech a možnostech těchto moderních technologií si s námi povídal ředitel DevOps firmy Yunex Traffic, pan Matěj Dusík.

Zkoušky systému upozorňování na ospalost a nedostatek pozornosti řidiče

Moderní automobily disponují řadou pokročilých systémů, přímo ovlivňujících aktivní bezpečnost vozidel – umí například řidiče včas varovat před únavou.
 

Jan Staněk

Autonomní mobilita a elektromobilita spolu sice nutně nesouvisí, ale navzájem se oba tyto trendy poměrně synergicky doplňují. V obou případech pak platí, že dlouhodobé, systematické a objektivní informování a vzdělávání nejširší veřejnosti v těchto tématech je klíčové pro utváření adekvátních postojů vůči těmto novým technologiím mezi potenciálními uživateli. V českém prostředí patří mezi nejaktivnější a nejsledovanější osvětové aktivity na poli elektromobility youtubový kanál Electrodad, jehož autorem je pan Jan Staněk.

Rozdílné dimenze pohledu na etiku autonomních vozidel

Nasazení autonomních vozidel do provozu není pouze o bezvadné činnosti senzorů – je také potřeba ptát se, jaké dopady bude mít tato revoluční technologie na společnost jako takovou.
 

Leoš Dvořák

V oblasti asistenčních systémů vozidel, senzorů a autonomní mobility hraje Česká republika mimořádně důležitou roli, neboť zde francouzská firma Valeo zřídila jedno ze svých nejdůležitějších výzkumných a vývojových center. Vhled pod pokličku firmy Valeo a pražského vývojového centra této firmy nám v rozhovoru poskytl generální ředitel české pobočky firmy Valeo, pan Leoš Dvořák.

Eva Fialová

Autonomní vozidla slibují zvýšení bezpečnosti na silnicích, snížení dopravních zácp (kongescí) a zlepšení mobility. Než však naplno využijí svého potenciálu, musí být vyřešena spousta problémů, jedny z nejpalčivějších otázek spadají do oblasti práva nových technologií. Právo autonomních vozidel se zabývá různými aspekty, včetně právních základů pro provoz těchto vozidel, zodpovědností v případě nehody, regulace a etických otázek spojených s jejich provozem. A o těchto tématech jsme měli možnost krátce pohovořit s přední českou odbornicí na právo nových technologií, kterou je paní Eva Fialová. 

Peter Mráz

Autonomní robotické prostředky mají velice široké spektrum uplatnění, obzvláště přínosné je jejich nasazení v situacích, jež mohou být pro člověka potenciálně rizikové či nebezpečné. V loňském roce se do této sféry vydala slovenská firma MrazRobotics, o jejíž autonomních robotických prostředcích MRAZ3 si s námi povídal ředitel této společnosti, pan Peter Mráz.

Václav Jirovský

Rozvoj autonomních vozidel není ani zdaleka pouze záležitostí technologického vývoje a pokroku, ale ještě důležitěji musí reflektovat lidské potřeby a sociální kontext, v němž se tyto dopravní prostředky mají pohybovat. Nejen o tom si s námi povídal přední český odborník na automatizaci v dopravě působící na pražském ČVUT, pan Václav Jirovský.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10