web Autonomne.cz

odkaz na homepage

Mobility and Transport Days

Proběhlo: 27. 5. - 28. 5. 2021
Typ akce:Online event, EN
Dvoudenní akce spoluorganizovaná Českou styčnou kanceláří pro vzdělávání a výzkum v Bruselu (CZELO) si klade za cíl napomoci stimulovat technologické inovace a pomoci EU snižovat produkci skleníkových plynů. Evrospká komise využívá k plnění tohoto plánu mimo jiné i program Horizon Europe jakožto platformu pro VaVaI, která by měla přinášet inovativní řešení problémů. Cílem je nalézat čistá a konkurenceschopná řešení pro všechny druhy dopravy, jakož i bezpečnou, odolnou dopravu a služby inteligentní mobility pro cestující a zboží.

Náplní akce je proto poskytnout účastníkům přehled o vývoji politiky EU v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a nástrojích financování v oblasti dopravy a mobility a dostatečně informovat všechny zájemce, kteří hodlají požádat o financování v rámci výzev Klastru 5 programu Horizon Europe. První den akce bude zaměřen na politiku EU v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a představení možností financování, na což naváže zprostředkovatelská akce týkající se výzev Horizon Europe Cluster 5 Destination 6 (bezpečná, odolná doprava a inteligentní mobilita pro cestující a zboží).

Po oficiální části akce bude následovat takzvaná "partnerská burza", tedy předem naplánované bilaterární schůzky. Partnerská burza je organizována ve spolupráci se světovou sítí Enterprise Europe Network a bude pro zájemce otevřena až do 1. června 2021.

Akce samotná je bezplatná, pro účast na navazujících jednáních je však vyžadována registrace a aktivace profilu. Případné dotazy lze směřovat na Denisu Fančovou (denisa.fancova@dzs.cz) z CZELO.