web Autonomne.cz

odkaz na homepage

MobilitySympo

Proběhlo: 4. 11. - 5. 11. 2020
Typ akce:Online konference, CZ

Konference AutoSympo patří již k tradičním českým odborným akcím věnovaným tématu dopravy. V letošním roce se kvůli celosvětové epidemiologické situaci mimořádně uskuteční ve virtuálním prostředí, zároveň získává nový název, a to MobilitySympo. Pořadatelé konference, Česká automobilová společnost a Fakulta strojní ČVUT, jsou přesvědčeni, že se MobilitySympo stane platformou pro setkávání a diskusi odborníků z oblasti výzkumu, výroby, legislativy či vzdělávání a všech dalších, kdo se zabývají jak silniční, tak i kolejovou dopravou a v neposlední řadě i životním prostředím. Akce je pořádána s podporou světové Federace společností automobilových inženýrů a techniků FISITA a Sdružení automobilového průmyslu ČR.

Stejně jako v loňském roce proběhne první den Kolokvium Josefa Božka, na kterém představí zástupci vědeckých a výzkumných organizací zapojených do projektu TN01000026 Národní centrum kompetence Josefa Božka pro pozemní dopravní prostředky výsledky svého výzkumu.

Druhý den se zaměří na témata energetické účinnosti pohonných řetězců včetně snižování emisí a alternativních pohonů, na oblasti mobility a dále pokročilých asistenčních systémů a automatizovaného řízení. Témata budou prezentována z pohledu vývoje technologií, jejich akceptace, testování, a legislativních trendů.

Konference se uskuteční v prostředí programu Microsoft Teams, účast je zdarma.