web Autonomne.cz

odkaz na homepage

MobilitySympo 2023

Proběhlo: 31. 10. - 1. 11. 2023
Typ akce:Prezenční konference v Hotel Academic Roztoky

Tradiční konference AUTOSYMPO pokračuje od roku 2020 pod novým názvem – MOBILITYSYMPO. Podobně jako v minulých letech bude konference dvoudenní. První den (31. října 2023) proběhne Kolokvium Josefa Božka, na které představí zástupci vědeckých a výzkumných organizací zapojených do projektu TN02000054 Národní centrum kompetence inženýrství pozemních vozidel Josefa Božka výsledky svého výzkumu z oblasti silničních i kolejových vozidel.

Druhý den (1. listopadu 2023) se zaměří na témata energetické účinnosti pohonných řetězců včetně snižování emisí z dopravy a alternativních pohonů, na oblasti mobility a dále automatizovaného řízení. Témata budou prezentována z pohledu vývoje technologií, jejich akceptace, testování, a legislativních trendů.