web Autonomne.cz

odkaz na homepage

Právní aspekty pojištění odpovědnosti z provozu autonomních vozidel

Proběhlo:4. 6. 2020
Typ akce:Online workshop, CZ

Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i., pořádá dne
4. června 2020 od 13:00 online workshop

Workshop se uskuteční v rámci projektu TAČR "Civilní odpovědnost za škodu způsobenou provozem autonomních vozidel". Registrovat se můžete na:  eva.fialova@ilaw.cas.cz
 

Program

 

13.00—13.10

Úvod a směry zkoumání autonomních vozidel

JUDr. Eva Fialová, LL.M., Ph.D., Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.

 

13.10—13.40    

Pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla v kontextu povinného pojištění

JUDr. Roman Vybíral, Ph.D., Katedra finančního práva a finanční vědy, Právnická fakulta UK

 

13.40—14.10

Porovnání různých přístupů k pojištění vozidla a autonomního vozidla v podnikatelské činnosti

JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D., Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.

 

14.10—14.40    

Pojištění autonomních vozidel z pohledu budoucího legislativního řešení

JUDr. Jana Čechová, Ministerstvo financí ČR

PhDr. Vladimír Přikryl, Ministerstvo financí ČR

 

14.40—15.10    

Autonomní vozidla z pohledu pojistného rizika a pojistitelů

RNDr. Petr Jedlička, Ph.D., Česká kancelář pojistitelů

Mgr. Vladimír Krejzar, Česká kancelář pojistitelů

 

15.10—15.40    

Pojištění autonomních vozidel z pohledu prokazování příčin pojistné události v rámci soudního sporu

Mgr. Adam Forst, HAVEL & PARTNERS, s.r.o.

 

15.40—16.10    

Pojištění z pohledu ekonomiky podniku

doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Vysoká škola finanční a správní

 

16.10—16.15    

Závěr