web Autonomne.cz

odkaz na homepage

RTR Conference 2024

Proběhlo: 5. 2. - 7. 2. 2024
Typ akce:Prezenční konference v Bruselu
Konference RTR je jedinečnou příležitostí seznámit se s úspěchy a očekávanými dopady projektů financovaných EU v silniční dopravě a s dalšími kroky výzkumu v zásadních oblastech silniční dopravy, jako jsou ekologická vozidla, městská mobilita, logistika, inteligentní dopravní systémy, bezpečnost a automatizovaná silniční doprava. Vedle výzkumných projektů financovaných z programu Horizont 2020 se v tomto vydání budete moci seznámit s výsledky projektů sponzorovaných programem Horizont Evropa.

Již nyní je možné si prohlédnout program celé akce či se na ni přímo registrovat