web Autonomne.cz

odkaz na homepage

5G koridor Mnichov – Praha spuštěn: Jaká budou témata workshopů?

I přes globální pandemii práce na vybudování modelového 5G koridoru mezi Bavorskem a Českou republikou úspěšně pokračují.

Koridor má přinést inovativní služby v oblasti mobility jak pro osobní, tak nákladní dopravu. Je také předpokladem budoucí automatizované mobility, to vše v souladu s národní hospodářskou vizí „Czech Republic: The Country for the Future“. Kromě Ministerstva průmyslu a obchodu se na české části projektu aktivně podílí také Ministerstvo dopravy. Testovací projekt je rozvíjen na základě deklarace, kterou v roce 2020 v Bruselu podepsali vicepremiér a ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček a bavorský ministr pro spolkové a evropské záležitosti Florian Herrmann. Jedním z hlavních cílů je tak aktivní a oboustranně přínosné zapojení 5G koridoru do programu Nástroje pro propojení Evropy II v rámci evropských investic do infrastruktury pro období 2021 – 2027 (CEF II).

Na kick-off eventu, který proběhl na konci ledna, byl projekt představen široké veřejnosti a byly zde zmíněny klíčové cíle první fáze iniciativy. Jde o podporu společných projektů aplikovaného výzkumu v oblastech eHealth, Industry 4.0, kyberbezpečnosti, propojené mobility a Smart Regions. Vysoký počet účastníků zahajovacího zahájení ukazuje na vysoký potenciál projektu: Prvního on-line setkání se totiž zúčastnilo více než 100 výzkumných pracovníků, zástupců veřejných orgánů, společností, obcí a dalších zúčastněných stran z Bavorska a Česka. Účastníci se zavázali k další spolupráci a identifikaci konkrétních dílčích projektů aplikovaného výzkumu, zejména v oblasti eHealth a propojené mobility. Zahájení taktéž poskytlo první impulsy k zajímavým projektům, scénáře aplikace 5G technologie a v neposlední řadě také informace o možnostech financování. Další informace o iniciativě naleznete na stránkách https://www.munich-prague.org/.

Další nápady na projekty budou zpracovány v sérii nadcházejících workshopů. Pro definování témat workshopů a přesnějšího směřování celé iniciativy byl připraven dotazník, prosíme proto potenciální zájemce o zapojení do výzkumných aktivit o jeho vyplnění.