web Autonomne.cz

odkaz na homepage

Automatizovaná mobilita a české předsednictví v EU

V Praze proběhla 29. listopadu 2022 dvě setkání věnované datově propojené, kooperativní a automatizované mobilitě. Uskutečnila se v rámci řady akcí organizovaných v rámci předsednictví České Republiky v Radě EU.

Setkání zástupců členských států, Evropské komise a evropského partnerství pro oblast automatizované mobility probíhalo v Kongresovém centru Praze, již tradičního místa velkých akcí předsednictví. Setkání zahájil ministr dopravy Martin Kupka. Zdůraznil potřebu dalšího rozvoje v oblasti výzkumu a inovací i koordinace národní a evropské úrovně ve strategické oblasti, v rámci jednotlivých iniciativ a také šíření znalostí směrem do praxe. Ministr Kupka dále vyzval k navržení možného koordinačního mechanismu pro spolupráci v celé oblasti, který by přispěl k řešení otázek spojených s pravidly pro testování i provoz či rozvoji infrastruktury. Potvrdil také, že Česká republika ke společným cílům bude nadále aktivně přispívat.

Jednací den byl rozdělen do dvou částí, v rámci dopoledního programu jednala Skupina zástupců států evropského partnerství pro datově propojenou, kooperativní a automatizovanou mobilitu (tzv. CCAM Partnership). Účastní se ho zástupci partnerství, mezi které se řadí především průmyslový a akademický sektor, Evropské komise a členských zemí EU a asociovaných států k Horizontu Evropa. Na programu byla zejména další koordinace ve věci právních aspektů testování, synergie s evropskými výzkumnými projekty a potřeby, požadavky i nástroje financování rozvoje datové infrastruktury včetně problematiky 5G pro testovací a pilotní provozy. Součástí zasedání byla také volba stálého představitele celé skupiny. Do této pozice byla na následující dvouleté období jednomyslně zvolena Tereza Čížková, zástupkyně ředitele pro autonomní mobilitu a výzkum, vývoj a inovace z Ministerstva dopravy.V rámci odpoledního zasedání za účasti zástupců členských států EU, EHP a Evropské komise, které za Ministerstvo dopravy vedl ředitel odboru Václav Kobera, byla diskutována doporučení pro posílení koordinačních aktivit na evropské úrovni. Jejich prostřednictvím by měl být urychlen další rozvoj celé oblasti, zejména pokud jde o zavádění automatizovaných vozidel a systémů do provozu. Ministerstvo dopravy možné posílení pravidelné spolupráce považuje za důležitý aspekt, který tak v rámci českého předsednictví v Radě EU aktivně prosazuje. Doporučení budou prezentována na zasedání Rady pro dopravu, telekomunikace a energetiku, které se koná 5. prosince 2022 v Bruselu. V rámci zasedání bylo rovněž za účasti zástupců Agentury EU pro kosmický program EUSPA diskutováno téma využití navigačních systémů EU pro další rozvoj této oblasti.