web Autonomne.cz

odkaz na homepage

Česko se zapojilo do projektu ARCADE

Česko se oficiálně připojilo k ARCADE, projektu rozvíjejícím poznání na poli výzkumu, vývoje a inovací propojené a automatizované dopravy.

Programem Evropské komise Horizon 2020 financovaný projekt ARCADE (Aligning Research & Innovation for Connected and Automated Driving in Europe) má za cíl dosažení těsnější komunikace a konsenzu mezi zúčastněnými stranami ze všech sektorů v klíčových tématech řádného a harmonizovaného nasazení propojeného, ​​kooperativního a automatizovaného řízení (CAD) v Evropě i mimo ni. ARCADE sdružuje síť stakeholderů z veřejné i privátní sféry prostřednictvím pravidelných workshopů a spoluorganizuje konference a symposia s Evropskou komisí. Síť CAD si vyměňuje znalosti a zkušenosti, buduje synergie a společný přístup k vývoji, testování a validaci CAD. Hlavním cílem je přispět k definování budoucích priorit výzkumu a inovací v Evropě pro hlavní tematické oblasti související s nasazením a přijetím CAD (např. STRIA a ERTRAC Roadmaps on Connected and Automated Transport). ARCADE také konsoliduje online znalostní základnu know-how CAD, včetně přehledu metodik posuzování dopadů, metod testování a hodnocení, předpisů, politik a norem, plánů a strategických plánů na evropské, členské a také mezinárodní úrovni. Projekt trvá od října 2018 do září 2021 a je koordinován společností ERTICO - ITS Europe.

Role Ministerstva dopravy
České zapojení, které podpisem stvrdil ministr dopravy Karel Havlíček, spočívá v tzv. „přidruženém partnerství“ k projektu. Přidružené partnerství ARCADE se zaměřuje hlavně na odborníky a zúčastněné strany, které se zajímají o výzkum a nasazení propojeného a automatizovaného řízení v členských státech EU, ale taktéž na mezinárodní úrovni. Tento status je obecně zajímavý pro skupiny odborníků, sdružení nebo fóra z odvětví automatizovaného řízení nebo subjekty aktivní v oblasti politiky, právních předpisů nebo normalizace. Přidružení partneři účastní a přispívají do příslušných aktivit ARCADE, tj. schůzek a workshopů, zpráv a pozičních dokumentů ve vybraných tematických oblastech.