web Autonomne.cz

odkaz na homepage

ESA otevírá novou tematickou výzvu, zaměřenou na CCAM

ESA ve spolupráci s ERTICO-ITS Europe představila novou tematickou výzvu v rámci programu NAVISP.

Nová tematická výzva (v originále Thematic Window) má podnítit předkládání projektů v rámci NAVISP Element 2 a Element 3 na téma „Všudypřítomné PNT (Positioning Navigation Timing)  pro propojenou, kooperativní a automatizovanou mobilitu pro efektivnější, bezpečnější a udržitelné silnice a vozidla“.

Iniciativa volá po demonstračních projektech a národních nebo přeshraničních testovacích zařízeních pro usnadnění vývoje a zavádění pokročilých technologií PNT do komerčních produktů. Aktivity budou financovány v rámci již zmíněných komponent NAVISP (Navigation Innovation and Support Programme) Element 2 nebo Element 3, zaměřených na podporu průmyslové konkurenceschopnosti a národních strategických iniciativ. Výzva vychází z nedávno podepsaného memoranda mezi ESA a ERTICO-ITS Europe, jehož cílem je podporovat a propagovat vývoj a komercializaci budoucích udržitelnějších technologií v sektoru dopravy a mobility.

Cílem je podpořit a urychlit přechod k propojenějšímu, více zautomatizovanému a udržitelnému pojetí dopravy podporou používání PNT údajů v kontextu propojené, kooperativní a automatizované mobility (CCAM). Zaměřuje se také na podporu vývoje a komercializace odpovídajících udržitelných, zelených technologií. Informační webinář k výzvě je možné shlédnout zde.