web Autonomne.cz

odkaz na homepage

Katalog testovacích oblastí: Zveme vás na workshop!

Jak co nejlépe pracovat s Katalogem testovacích oblastí a jak jej dále rozvíjet?

Katalog testovacích oblastí pro autonomní vozidla v běžném silničním provozu je svou podobou i rozsahem světově unikátní nástroj pro vývojáře či výzkumníky, zabývající se problematikou provozu autonomních či automatizovaných vozidel. Je dostupný na adrese https://testovacioblasti.autonomne.cz, více jsme o něm psali při jeho spuštění.

Nyní si jeho uživatelé mohou pohovořit přímo s jeho tvůrci. Náplní plánovaných workshopů je totiž setkání s uživateli aplikace Katalog testovacích oblastí pro autonomní vozidla a diskuse jeho uživatelské přívětivosti, obsahové náplně a možností, jak jej případně upravit či rozšířit s ohledem na potřeby uživatelů, potažmo průmyslu. Postřehy a poznatky jsou proto velmi vítány.

Termíny jsou následující:

  •    středa 30. září
  •    úterý 6. října
  •    čtvrtek 8. října
  •    úterý 13. října

a to vždy od 10:00 do 12:00 v online prostředí MS Teams. Pro registraci na vybraný termín, prosím, napište na e-mail: marek.vanzura@cdv.cz.

Projekt Katalogu testovacích oblastí pro autonomní vozidla v běžném silničním provozu byl v rámci podpory rozvoje autonomní mobility v ČR iniciován Ministerstvem dopravy a projektově realizován Centrem dopravního výzkumu. Je dalším krokem k vytvoření příznivého prostředí pro výzkum, vývoj a testování autonomních a automatizovaných vozidel v ČR.