web Autonomne.cz

odkaz na homepage

Program CEF Digital: První výzva otevřena

Evropská komise oznámila otevření prvních výzev, celkový rozpočet programu je 1,5 miliardy Eur.

V rámci informačního dne k programu Nástroje pro propojení Evropy – Digitální oblast (Connecting Europe Facility – Digital) prezentovala Evropská komise informace, týkající se prvních výzev programu CEF-Digital. Bude za něj odpovědná Evropská výkonná agentura pro zdraví a digitální oblast (HaDEA), celkový rozpočet programu činí 1,5 miliardy Eur, na pokrytí koridorů 5G je v letech 2021 – 2023 alokováno 346 milionů Eur, celkově do roku 2027 půjde na podporu 5G koridorů celá miliarda Eur. Jde tak o jeden z velmi významných pramenů pro financování projektů v rámci problematiky CCAM.

Prioritní výzvy pro rok 2021 se týkají pokrytí dopravních koridorů sítěmi 5G, sítě 5G pro chytré komunity, podpora technologií umělé inteligence, internetu věcí či cloud-to edge infastruktury. Cílem je také pokrýt dopravní koridory TEN-T sítěmi 5G za účelem provozu automatizované mobility a integrace tzv. Evropského cloudu (European Federated Cloud). Podporu lze rozdělit na investiční, tj. práce na infrastruktuře (v programu CEF tzv. „works“), tak podporu výzkumnou, tj. tvorba studií (v programu CEF tzv. „studies“). Projekty mohou být přeshraniční a je vítána (někdy i vyžadována) spolupráce privátního a veřejného sektoru.

Příslušné výzvy jsou otevřeny od 12.1.2022 s nejzazším termínem pro podání přihlášek 22.3.2022, v srpnu se předpokládá evaluace přihlášek a na konci tohoto roku proběhne podepsání grantových dohod s úspěšnými žadateli. Detailní informace týkající se jednotlivých výzev, tvorby přihlášky a následného evaluačního procesu jsou dostupné na tomto odkazu, kde je taktéž uveden celý záznam z informačního dne.