web Autonomne.cz

odkaz na homepage

Program DOPRAVA 2020+: Podmínky druhé soutěže splnilo 215 projektů.

Přihlašování do druhé veřejné soutěže bylo oficiálně ukončeno a vyhodnoceno.

O Program DOPRAVA 2020+ je enormní zájem. Zatímco do prvního kola veřejné soutěže (vyhlášené Technologickou agenturou ČR společně s Ministerstvem dopravy ČR dne 12. června 2019) bylo podáno 141 projektů, do druhého ročníku veřejné soutěže programu DOPRAVA 2020+ bylo podáno 227 návrhů projektů. Podmínky veřejné soutěže splnilo a do dalšího hodnocení postupuje 215 návrhů projektů.
 
S žádostí o aplikační garanci se na Ministerstvo dopravy ČR obrátili přihlašovatelé 102 projektů za celkem 1,4 mld. Kč. Po posouzení žádostí příslušnými odbory byla garance udělena 54 žádostem, úspěch tedy slavila více než polovina zaslaných projektů. I odmítnutí žadatelé se však mohli do programu přihlásit, museli si však zvolit jiného aplikačního garanta.
 
Po úspěšném absolvování formální kontroly na půdě Technologické agentury ČR se projekty „utkají“ o podporu ve výši 400 milionů korun. Její maximální výše je 50 milionů Kč na jeden projekt při maximálně 80% intenzitě podpory.
 
Hlavním cílem programu DOPRAVA 2020+ je rozvíjet dopravní sektor způsobem, který bude reflektovat společenské potřeby, akceleruje technologický a znalostní rozvoj ČR a napomůže tak růstu konkurenceschopnosti ČR. V rámci veřejné soutěže byly proto vítány návrhy projektů, zaměřené na témata týkající se zvládání mimořádných událostí, zejména pak pandemie COVID-19. Aktuálnost návrhů projektů a využitelnost zamýšlených výstupů a výsledků bude pozitivně posuzována v rámci dalšího hodnotícího procesu, který bude po formálních kontrolách pokračovat na podzim.