web Autonomne.cz

odkaz na homepage

První výzva nového programu DOPRAVA 2030 byla otevřena, podpoří inovativní projekty v dopravě

Byla vyhlášena první veřejnou soutěž v rámci Programu DOPRAVA 2030. 

Technologická agentura ČR, která program implementuje, vyhlásila první veřejnou soutěž 26. dubna 2023. Smyslem programu je cílená podpora těch nejlepších řešení v oblasti dopravního výzkumu, vývoje a inovací, což je taktéž jednou z dlouhodobých priorit resortu dopravy. Záměrem je proto dát šanci vynikajícím nápadům, které směřují k výsledkům využitelným v praxi a mají aplikační potenciál. Program DOPRAVA 2030 byl schválen usnesením vlády ze dne 7. září 2022 a navazuje na úspěšný program DOPRAVA 2020+. 

Tematicky se návrhy projektů mohou zaměřovat na zvyšování přístupnosti dopravy, její udržitelnosti a bezpečnosti, dále jsou vítány projekty řešící systémový či technologicky pokročilý přístup k dopravě i rozvoj automatizace a digitalizace. Významným podporovaným tématem je také oblast nízkoemisní a ekologické dopravy. Soutěžní lhůta začíná 27. dubna 2023 v 9 hodin ráno a končí 28. června 2023. Podrobné informace k podání návrhu projektu včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení naleznete na stránkách Technologické agentury.

V případě zájmu o aplikační garantství Ministerstva dopravy k návrhu projektu posílejte vyplněnou Žádost o aplikační garantství na e-mailovou adresu Doprava2030@mdcr.cz, a to nejpozději do 21. května 2023. Po tomto datu již Ministerstvo dopravy negarantuje její vyřízení do konce soutěžní lhůty. Ministerstvo bude poskytovat aplikační garantství k těm návrhům projektů, jejichž výstupy/výsledky budou prokazatelně aplikovatelné ze strany resortu dopravy. Doporučujeme si tuto garanci projednat s příslušným odborem ještě před zasláním oficiální žádosti. Další informace k aplikačním garancím naleznete na stránkách Technologické agentury, případně se můžete obrátit také na Doprava2030@mdcr.cz.

TIP: Dne 9. května se uskutečnil on-line informační seminář k této výzvě, který spolupořádalo Ministerstvo dopravy a Technologická agentura ČR. Jeho záznam shlédnete zde