web Autonomne.cz

odkaz na homepage

Výsledky 2. veřejné soutěže programu DOPRAVA 2020+

Které projekty uspěly ve druhé veřejné soutěži programu na podporu aplikovaného výzkumu DOPRAVA 2020+?

Druhá veřejná soutěž programu DOPRAVA 2020+ potvrdila rostoucí zájem českých univerzit, výzkumných organizací, podniků a dalších subjektů o program DOPRAVA 2020+. Zatímco do prvního veřejné soutěže, vyhlášené Technologickou agenturou České republiky společně s Ministerstvem dopravy ČR dne 12. června 2019, bylo podáno celkem 141 projektů, do aktuálně ukončené druhé veřejné soutěže programu DOPRAVA 2020+ vyhlášené 8. dubna 2020 bylo podáno 227 návrhů projektů, což představuje 60% nárůst. Zájem o možnost využít financování z programu DOPRAVA 2020+ a řešit jeho prostřednictvím výzkumné projekty je tak v letošním roce rekordní. Formální podmínky pro postup do další fáze hodnocení splnilo 216 návrhů projektů, po odborném posouzení a s ohledem na celkovou alokaci pro tuto soutěž bylo rozhodnuto o podpoře celkem 32 návrhů projektů v celkové výši podpory 401 998 447 Kč.

Z pohledu budoucího vývoje na poli autonomní mobility, inteligentních dopravních systémů či obecně konceptu chytré mobility budoucnosti je potěšitelné velmi slušné zastoupení projektů s tímto tématickým zaměřením a to jak v celkovém přehledu přihlášených, tak zejména mezi úspěšnými projekty. Zde se těmto tématům věnuje téměř čtvrtina projektů, u kterých TA ČR předpokládá uzavření smlouvy o poskytnutí podpory.

Problematice použití družicové navigace v souvislosti s bezpečnostními prvky v oblasti automobilové dopravy se bude věnovat projekt „Systém detekce rušení signálů družicové navigace pro oblast integrovaných bezpečnostních prvků v silniční dopravě“, problematice výměny dat mezi automobily se bude věnovat „Virtual Convoy – komplexní prostředí pro testování komunikačních systémů CAR2X“. Jednu z ekonomicky nejrelevantnějších aplikací autonomních systémů, jízdu nákladních automobilů, bude dále přibližovat realitě projekt „Laserový senzor pro autonomní jízdu nákladních vozů“. Výměny a sběru dat, jejich zabezpečení a následného vyhodnocování se týkají projekty „Ochrana neosobních dat a databází v autonomních systémech“, „Systém pro řízení nabídky služeb dostupné parkovací kapacity“, „Dopravní digitální dvojče Evropská“ a v neposlední řadě také projekt „Nové technologie využívající Big data a IoT systémy pro podporu kontinuálního sledování výkonnosti silniční sítě“.

Hlavním cílem Ministerstva dopravy, které vznik programu iniciovalo a definuje jeho zaměření, je podporovat realizaci projektů směřujících k praktickým výsledkům. Ty pak mohou být uplatnitelné v rámci zvyšování dostupnosti dopravy, její udržitelnosti a bezpečnosti. Kromě projektů zaměřených na dopravní infrastrukturu či dopravní prostředky se řešená témata týkají také systémového přístupu k dopravě, rozvoji automatizace a digitalizace nebo využití družicových dat. Aktuálně podpořené projekty se například týkají bezpečnosti železničního a leteckého provozu, technologií pro dopravní stavby či diagnostiky mostních konstrukcí, čisté mobility včetně využití vodíku, ale také například zpracování tzv. velkých dat pro sledování silniční sítě, výzkumu senzorů pro autonomní vozidla či komunikace mezi vozidly. Všechny projekty zahájí řešení v roce 2021 a výsledky přinesou v dalších letech.

Seznamy projektů projektů a další informace naleznete v tiskové zprávě Technologické agentury České republiky.