web Autonomne.cz

odkaz na homepage

Automatizace testování ADAS systémů Euro NCAP

Dodavatel automobilových testovacích řešení AB Dynamics automatizoval nové testy Euro NCAP asistovaného řízení pro rok 2024 prostřednictvím testovacích skupin v nejnovější verzi svého softwaru Robot Controller, s cílem snížit pracovní zátěž pro výrobce OEM a testovací laboratoře. Hodnocení asistovaného řízení Euro NCAP pro rok 2024 je navrženo tak, aby uživatelům poskytlo data o výkonu systémů asistovaného řízení, aby umožnilo lépe informovaná rozhodnutí při nákupu.

Ilustrační obrázek pro testování vozidel v rámci Euro NCAP (zdroj: Autor)

Aktualizovaný hodnotící systémem si klade za cíl odstranit nejednoznačnost ohledně schopností a výkonu technologií asistovaného řízení a odstraňuje obtíže spojené s vytvářením a prováděním těchto testovacích scénářů při současném snižování času stráveném testováním na trati. Pro lepší posouzení těchto systémů zavedl nejnovější protokol 40 nových testů na trati, které vyžadují řízení pomocí robotů a systémů ADAS. Nové scénáře zavedené v protokolu Euro NCAP pro rok 2024 se zaměřují na to, jak tyto systémy interagují s ohroženými účastníky silničního provozu, jako jsou chodci, cyklisté a motocyklisté. Nové testovací scénáře zahrnují také testování adaptivního tempomatu ve scénáři s motocyklistou, vyhnutí se srážce s motocyklistou a tak podobně. Jako dodavatel řídicích robotů a platforem ADAS koordinuje společnost AB Dynamics jak testované vozidlo řízené robotem, tak i takzvané měkké cíle ADAS (chodec, cyklista), pro nastavení a provedení testovacích scénářů s více vozidly, které mají být automatizovány prostřednictvím jediného softwarového ekosystému pro Euro NCAP.

Podle AB Dynamics jejich sada základních scénářů umožňuje testovacím inženýrům spustit specifické testovací scénáře diktované protokolem pro rok 2024 nebo řadu variací základního scénáře, které mění aspekty jako rychlost, aby bylo možné systémy lépe testovat a rozvíjet. Nástroj Scenario Generator společnosti AB Dynamics je navržen tak, aby umožňoval předem naplánovat trajektorie, polohy a rychlosti všech testovaných objektů. Testy lze předem zkontrolovat pomocí funkce předehrávání, aby bylo možné zkontrolovat správné nastavení před spuštěním scénáře v reálném čase; software pro grafickou analýzu dat zjednodušuje analýzu a zpracování dat. Testy jsou automaticky rekonfigurovány s ohledem na různé šířky a délky vozidel pro kontrolu míst srážek. Software také automaticky provádí kontroly, aby se zajistilo, že je test správně definován podle konkrétních požadavků. To zahrnuje aspekty jako rychlost zachycení dat a referenční body vozidel, což je důležité, protože nesprávné specifikace vedou k neplatným datům a ztrátě času na trati.