web Autonomne.cz

odkaz na homepage

Autonomní vozidla Wayve pasažérům obhájí svá rozhodnutí

Při jízdě autonomního vozu se mnoha účastníkům silničního provozu může zdát, že kroky, které autonomní vozidlo uskuteční, nejsou příliš logické a k takovému rozhodnutí by se odhodlal málo který lidský řidič. Mnoho lidí tak může zastávat názor, že automatizovanému řízení chybí přirozený logický lidský instinkt a ostatní účastníci provozu nebo pasažéři vozidla vlastně ani nevím, proč se k takovému úkonu autonomní vozidlo uchýlilo. Britský start up Wayve, který se se v poslední době snaží zaměřovat zejména na autonomní řízení poslední míle, před nedávnem představil nový model umělé inteligence Lingo-1, který pasažérům své jízdní kroky popisuje a snažím se ji představit důvody svých jízdních rozhodnutí. Funkční systém označovaný jako VLAM, který je zkratkou pohled – komunikace – akce, by měl být obrovským pokrokem v samostatném hlubokém strojovém učení a celkovém pochopení technologie řízení umělé inteligence. Tento funkční systém, který je založen na principu umělé inteligence hlubokého učení end – to – end, je velmi často označován jako nepřehledný a nejasný a to zejména z toho důvodu, že není příliš jasné, proč se daná umělá inteligence v dané dopravní situaci zachová, tak jak se zachová. Novým přístupem se však společnost Wayve snaží lépe představit důvody jednotlivých kroků umělé inteligence a zároveň zvětšit bezpečnost automatizovaného řízení.

Model Lingo-1, jak byl tento typ umělé inteligence nazván, byl trénován a testován na základě skutečných dat, které mu byly poskytnuty od reálných lidských řidičů, jenž během jízd svá jednotlivá jízdní rozhodnutí komentovali. Tím tak docházelo nejen k nahrávání hlasů, které byly následně poskytnuty pro využití umělé inteligence, ale i k jejímu samotnému trénování. Lingo-1může také dále přímo odpovídat na otázky, které mu pasažér položí a otázka se týká některého z naučených jízdních scénářů.  Touto funkcí je opět samotná umělá inteligence trénována na přímou komunikaci s lidským hlasem. Společnost Wayve tím také získává zpětnou vazbu, díky které může pokračovat v dalším vývoji a trénování umělé inteligence. Zároveň tato běžná řeč nabízí větší potenciál pro bezpečnější autonomní řízení. Výkon Lingo-1 v rámci řešení jednotlivých dopravních situací, ve srovnání s výkonem lidského řidiče v obdobných dopravních, byl hodnocen na 60 %. Výkon byl hodnocen na základě odpovědí na jednotlivé otázky, obhajoby dílčích řídících kroků, vnímání okolí a rychlosti uvažování. Do konce kalendářního roku 2023, se očekává nárůst výkonu o minimálně dalších 20 %. To tedy znamená, že umělé inteligenci Wayve již bude chybět pouze 20 % na to, aby byla schopná řídit jako průměrný lidský řidič.

Wayve je na britském trhu s autonomní mobilitou mimořádně aktivní a snaží se co nejvíce prosazovat i v zahraničí. Mimo jejich nedávné zahájení spolupráce na vytvoření metodologie týkající se zapojení umělé inteligence do autonomního řízení, se již několikátým měsícem zaměřují také na autonomní rozvoz potravin na poslední míli s potravinovým řetězcem ASDA. Tím je do nepřímého kontaktu s autonomním řízením zapojeno přibližně 170 000 obyvatel Londýna, kde jsou tyto služby poskytovány. Při plném zapojení Lingo-1 tak může tímto procesem dojít k rychlejšímu komerčnímu nasazení autonomních vozidel nejen na britské komunikace. Pokud vozidla budou schopna sami svým pasažérům přednést důvody jejich kroků v přirozeném jazyce, dojde k nárůstu důvěry v automatizované řízení a tím i k širšímu přijetí.