web Autonomne.cz

odkaz na homepage

Autonomní vozidlo Nissan Leaf zahajuje veřejné testování v Japonsku

Společnost Nissan zahájila demonstraci svého nejnovějšího prototypu autonomního vozidla, které je vybaveno vlastními technologiemi autonomního pohonu. Tento krok představuje důležitý milník na cestě k zavedení služeb autonomní mobility, které společnost plánuje spustit ve fiskálním roce 2027. Prototyp, založený na modelu Nissan Leaf, je vybaven 14 kamerami, 10 radary a 6 senzory LIDAR. Tento komplexní systém senzorů je klíčový pro přesnou detekci okolí vozidla, zejména v náročných městských prostředích. Inovace zahrnují především nové senzory namontované na střeše, které výrazně rozšiřují oblast detekce a zajišťují lepší schopnost vnímat a reagovat na okolní prostředí. Tyto technologické pokroky vedly ke zlepšení funkcí rozpoznávání, predikce chování, úsudku a kontrolních funkcí vozidla. Výsledkem je hladký a bezpečný provoz v různých složitých scénářích, jako jsou rušné městské ulice. V rušných ulicích Jokohamy, v blízkosti celosvětové centrály Nissanu, je prototyp Leaf schopen předvídat chování chodců, provádět změny jízdních pruhů a bezpečně projíždět křižovatkami.

Kombinační využití lidaru, radarů a kamer na vozidle Nissan Leaf (zdroj: Nissan)

Nissan má v úmyslu pokračovat v rozšiřování funkčnosti těchto systémů s cílem začít nabízet plně autonomní služby mobility v Japonsku od fiskálního roku 2027. Společnost plánuje zahájit zkoušky v oblasti Minato Mirai ve čtvrtém čtvrtletí tohoto fiskálního roku a postupovat k demonstračním servisním testům do fiskálního roku 2025. Tyto testy budou postupně zvyšovat úroveň autonomního řízení a zároveň vyhodnocovat přijetí zákazníky, s cílem poskytovat služby bez řidiče. Iniciativa je realizována ve spolupráci s japonským ministerstvem hospodářství, obchodu a průmyslu, ministerstvem půdy, infrastruktury, dopravy a cestovního ruchu a dalšími ústředními ministerstvy. Tato ministerstva podporují nové služby autonomní mobility prostřednictvím výboru pro zrychlení mobility úrovně 4. Dlouhodobou vizí společnosti Nissan je posílit mobilitu řešením problémů s dopravními službami, kterým čelí místní komunity. V Japonsku, kde populace stárne a nedostatek řidičů je stále větším problémem, může autonomní mobilita přinést významné zlepšení. Nissan si klade za cíl poskytovat širokou škálu nových služeb, které zvýší dostupnost dopravních služeb pro všechny členy společnosti. Tato demonstrace představuje významný krok směrem k realizaci této vize a potvrzuje silné postavení Nissanu v oblasti autonomního řízení.