web Autonomne.cz

odkaz na homepage

Cruise představuje robotaxi upravené pro invalidní vozíky

Společnost Cruise, ač je společně s Waymo jedním z největších poskytovatelů autonomního řízení nejen v USA, ale po celém světě, za posledních několik týdnů zaznamenala problémy, díky kterým z městských ulic musela stáhnout několik svých samořízených vozů. Jednalo se například o dopravní nehodu, která byla zaznamenaná v ulicích San Francisca. Zde jedno z robotaxi Cruise mělo nehodu s hasičským vozem. Při této nehodě došlo ke zranění jedné z osob. Během toho, kdy je tento případ vyšetřován a společnost čelí několika obviněním, zástupci Cruise souhlasili se snížením počtu vozů své jízdní flotily ve veřejném prostoru na polovinu. Další kritika, která byla mířena na vozidla Cruise, byla mířena na jejich nedostatečnou dostupnost. Například v San Franciscu byla společnost obviněna městským dopravním úřadem, že není schopná své služby nabízet v oblastech, kde jsou obyvatelé s nižšími příjmy, či je v nich zvýšen výskyt různých menšin. Další kritika se na vozy Cruise valila z toho důvodu, že jejich vozidla často nereagují na signály záchranných či zásahových vozidel a blokují tak jejich průjezd. Nově však bude Cruise nabízet službu, kterou je schopné doposud nabídnout málo které autonomní vozidlo. Bude se jednat o převoz osob, které jsou upoutány na invalidní vozík.

Pro mnohé handicapované může být tento způsob mobility velkou pomocí jak z hlediska rychlosti, tak i dostupnosti. Nový typ vozidla je upravenou verzí vozu Cruise Origin. Jde tedy o vozidlo, které postrádá tradiční ovládací prvky jako je volant, pedály nebo místo pro řidiče. Vozidlo bylo upraveno tak, aby obsahovalo vysouvací jízdní rampu nebo aby se v něm mohl vozík pohodlně otočit. Vnitřní prostor je tedy širší než klasický Cruise Origin a také obsahuje zádržné bezpečnostní systémy pro invalidní vozíky. Na těchto prvcích pro invalidní vozíky dále pracovaly společnosti BraunAbility a Q´Straint. Společnost BraunAbility je americký výrobce bezbariérových dodávek, a naopak společnost Q´Straint se zabývá zabezpečovacími a bezpečnostními systémy pro invalidní vozíky, což v konečném důsledku působí jako vhodné partnerství. Nové vozidlo Cruise Origin bude první, které se veřejně představí jako autonomní vozidlo, jenž je vhodně koncipované pro invalidní vozíky. Jedná se zejména o takové detaily jako je nízká podlaha, vysoká střecha, zesílené boční dveře nebo odnímatelná sedadla.

Testovací verze vozidla byla navržena tak, aby vozidlo bylo schopné pasažéra vyzvednout z chodníku vysokého přes 10 cm nad vozovkou. V tuto chvíli je vozidlo schopné pojmout pouze vozíky několika konkrétních značek, pro které jsou v oblasti interiéru vhodné zádržné systémy, což je do jisté míry značné omezení. Lidé, kteří využívají obyčejné ruční invalidní vozíky, mohou při nastupování do vozu potřebovat k nástupu asistenta, což také nemusí působit vhodným dojmem. Cruise nazývá svůj přístup k tomuto typu vozu multigenerační, což znamená, že po testovacích jízdách, se bude dále upravovat dle připomínek jeho uživatelů. Zároveň by se také mohl interiér upravovat tak, aby se do něj vešlo co možná nejvíce pasažérů na invalidním vozíku. Neveřejné testování tohoto typu vozidla Cruise Origin, bude zahájeno v průběhu měsíce října 2023. Po následném schválení od Národního úřadu pro bezpečnost silničního provozu a zpracování připomínek od invalidních uživatelů vozu, by měla být finální verze vozu nasazena do veřejného prostoru v průběhu roku 2024.