web Autonomne.cz

odkaz na homepage

Další povinnost pro nová vozidla v Evropě

Černé skříňky jsou všeobecně známé zejména díky letovému provozu. Tuto technologii je povinné mít ve všech letadlech od konce 60. let 20. století. Tato technika získala svoje přízvisko pravděpodobně díky událostem, které jsou za její pomocí vyšetřovány. Samotná skříňka však nemá černou barvu, ale jasně oranžovou, aby bylo možné ji po havárii jednoduše dohledat. Nyní budou mít nově prodávaná vozidla v Evropě povinnost disponovat touto technologií, která bude mít taktéž jako v případě letadel, možnost usnadňovat práci při vyšetřování dopravních nehod.

Ilustrační obrázek využití EDR ve vozidlech.(Zdroj: Autor)

Od 1. července budou tedy nová vozidla v EU vybavena EDR (Záznamník dat o událostech), který svojí podstatou spadá do oblasti ADAS. Vozidla, na které se tato povinnost vztahuje jsou osobní vozidla spadající do třídy M1, která mohou obsahovat až 9 míst k sezení. Dále se tato povinnost vztahuje na užitková vozidla N1, a to včetně pickupů a dodávek, které nepřesahují 3 500 kg. Všeobecně mají dopravní nehody nejen fyzické důsledky na účastnících nehody, ale také finanční důsledky, a to v rámci šetření kdo za danou dopravní nehodu zodpovídá. Tomu by mělo nyní pomoci EDR, které příslušným úřadům pomůže porozumět tomu co se stalo za pomocí analýzy uložených dat. Zařízení má schopnost zaznamenávat určité parametry před dopravní nehodou a následně také po dopravní nehodě. Konkrétně jde o 5 sekund před nehodou a 0,3 sekundy po nehodě. Dle dokumentace, kterou k EDR poskytla Evropská komise, je schopná tato technologie do vozidel ukládat dat, která obsahují například rychlost, brzdění, polohu vozidla, náklon vozidla na silnici a reakci bezpečnostních systémů vozidla. Současně má také EDR schopnost reagovat, jestli bylo spuštěno tísňové volání eCall, které je ve vozidlech prodávaných na území EU povinné od roku 2018. Dále se také v EDR uchovávají data, která obsahují informace o značce, modelu vozidla a jeho dostupném vybavení. EDR je samostatně zabudované v řídící jednotce airbagu a nelze jej nějak dodatečně vypnout. Činnost EDR je aktivována buď při aktivaci airbagů a předepínačů bezpečnostních pásů nebo v případě změny rychlosti v příčném nebo podélném směru o více než 8 km/h během 0,15 sekundy.

Informace, které EDR může zaznamenávat patří pouze řidiči či majiteli daného vozidla. Zařízení pracuje na systému uzavřené smyčky a data jsou tak shromažďována zcela anonymně a mohli se k nim dostat pouze povolané osoby. Zaznamenané informace mohou být dostupné z portu pro OBD (palubní diagnostika). Pokud je ovšem port při havárii zničen, je možné data získat přímo z EDR.
Zajímavostí je, že například v USA se o povinnosti mít EDR v nových vozidlech jednalo již v roce 2012. Při průzkumu trhu však bylo zjištěno, že většina výrobců již tuto technologii do svých nových vozidel vkládá dobrovolně. V roce 2022 Národní úřad pro bezpečnost silničního provozu (NHTSA) podal návrh, který by udával povinnost zaznamenávat data 20 sekund před nehod místo aktuálních 5 sekund. Tento návrh doposud nebyl schválen. Dle další odhadů NHTSA je nyní v USA až 99,5 % prodáváno s technologií EDR.