web Autonomne.cz

odkaz na homepage

EasyMile nasazuje do přístavu v Helsingborgu ve Švédsku autonomní tahač lodních kontejnerů

Technologie autonomních vozidel (AV) se stále více integruje do různých průmyslových odvětví, včetně námořní logistiky. Jedním z nejnovějších pokroků v této oblasti je nasazení autonomního terminálového tahače EZTug, který je výsledkem spolupráce mezi společnostmi EasyMile a Terberg Special Vehicles v přístavu Helsingborg ve Švédsku. Tento projekt je součástí širší iniciativy „Helsingborg Horizontal Transportation Automation“, kterou řídí provozovatel přístavu HHAB, a jeho cílem je zlepšit efektivitu a bezpečnost kontejnerové přepravy. Projekt „Helsingborg Horizontal Transportation Automation“ je zaměřen na integraci automatizačních technologií do logistických a přepravních procesů přístavu. Partnerství mezi EasyMile, Terberg Special Vehicles a přístavem Helsingborg je klíčové pro dosažení těchto cílů. EasyMile, poskytovatel technologie autonomních vozidel, spolupracuje s Terbergem, který vyvinul drive-by-wire terminálový tahač určený pro autonomní a teleoperované řízení. Tento tahač, vizuálně velmi podobný stávajícím přístavním tahačům, je nyní testován v reálných provozních podmínkách. EZTug operuje na trase dlouhé 2 km spojující Ship-to-Shore (STS) jeřáby s oblastmi určenými pro importní a exportní kontejnery. Pohybuje se ve smíšených dopravních podmínkách, kde musí koexistovat s nákladními vozidly a manipulačními stroji, což vyžaduje pokročilé navigační a bezpečnostní protokoly. Zpočátku bude tahač bez řidiče přepravovat lodní kontejnery a testovat svou kapacitu pro manipulaci s nákladem až do hmotnosti 32 tun. EZTug je vybaven řadou redundantních senzorů, které monitorují jeho okolí, umožňují bezpečný pohyb v přístavním prostředí a reagující na pohybující se objekty. Díky této technologii může EZTug zastavovat u STS jeřábů s přesností v podélném směru menší než 10 cm a v příčném směru s přesností 0,5 cm. Tato úroveň přesnosti je zásadní pro efektivní převoz kontejnerů bez nutnosti korekcí z jeřábů STS, čímž se maximalizuje provozní efektivita a snižují prostoje. EZTug se dokáže pohybovat maximální rychlostí až 25 km/h. Dále je vybaven pokročilou sadou senzorů pro detekci a vyhýbání se překážkám, což zaručuje bezpečný provoz i v nejrušnějších přístavních prostředích. Možnosti vzdáleného ovládání navíc poskytují další vrstvu provozní flexibility, kdy je lidský dozor stále nezbytný. Řidič může sledovat provoz vozového parku z kanceláře a zasáhnout, pokud se objeví problémy, které systém nedokáže vyřešit. Nasazení autonomního terminálového tahače EZTug v přístavu Helsingborg představuje významný krok vpřed v oblasti autonomní mobility a námořní logistiky. Tento projekt ukazuje, jak mohou technologie autonomních vozidel zvýšit efektivitu, bezpečnost a spolehlivost přepravních operací. Partnerství mezi EasyMile, Terberg Special Vehicles a přístavem Helsingborg je příkladem úspěšné spolupráce, která může sloužit jako model pro další přístavy a logistická centra po celém světě.