web Autonomne.cz

odkaz na homepage

Imperium Drive ve Velké Británii spouští první půjčovnu vozidel se vzdáleným řízením

Se vzdáleným řízením vozidel, takzvanou teleoperací, je uvažováno zejména v těch oblastech, ve kterých by lidskému řidiči mohlo hrozit zvýšené nebezpečí nebo naopak v něm zásah do řízení přímo na místě není nutný a vzdálené řízení je plně dostaučjící. Jedná se tak o různé stavební a výkopové práce, kde by mohlo hrozit riziko zavalení či zvýšené riziko poškození dýchacích cest, ale zároveň zde není tolik situací, u kterých by hrozilo, že by je nezvládl vzdálený řidič vyřešit. Další vhodnou možností pro teleoperační řízení jsou uzavřené oblasti, například letiště, přístavy apod. kde by mohl jeden vzdálený řidič ovládat více vozidel najednou. Se zcela unikátním využitím nyní přichází britský star-up Imperium Drive, který začíná ve Velké Británii krátkodobě pronajímat vozidla, která jsou žadateli přivezena až před dům za pomocí teleoperačního řízení.  

Vzdálený řidič během teleoprečního řízení k zákazníkovi (foto: Imperium Drive) 

Celý koncept je postaven na mobilní aplikaci Fetch, přes niž stejnojmenná půjčovná vozidel nabízí své vozy se vzdáleným řízením a jejich dovozem až před dům zákazníka. Vše je zatím dostupné v omezené oblasti v Milton Keynes ve Velké Británii, přičemž je plánované velké rozšíření po celé Velké Británii. Bude se jednat propojení odlehlejších městských oblastí s klíčovými dopravními uzly, letišti apod. Tento projekt podstupoval veřejná testování po dobu 18 měsíců, kdy ve vzdáleně řízeném vozidle, vždy seděl člověk, který by mohl v případě hrozící kolize zasáhnout do řízení. Jedná se o takzvaného bezpečnostního řidiče. Po testovacím období však již bezpečnostní řidič není v tomto případě nutný a při objednání tak vozidlo k zákazníkovi dojede zcela prázdné, a to pouze za pomoci vzdáleného řidiče v řídícím centru. Objednání vozu je velmi intuitivní. Zákazník si vybere požadovaný vůz, vybere si, v jaký čas vůz potřebuje a na jak dlouho. Po přistavení vozu a jeho následném převzetí si s ním zákazník sám může dojet do cíle. Po ukončení jízdy, řízení opět převezme vzdálený řidič a vozidlo přiveze buď do parkovací centrály anebo k dalšímu zákazníkovi.Od nabízení těchto služeb si jeho provozovatelé slibují nejen snížení svých nákladů, ale ušetření výdajů samotných uživatelů. Z ekonomického hlediska totiž vychází lépe si podobným způsobem vozidlo na krátké cesty pronajmout než, ho mít například několik dnů nehnutě postavené na parkovišti. Hlavní výhodou pro koncové uživatele je tak zejména cena, za kterou je jízda nabízena. Ta je například v porovnání se společnostmi Bolt či Uber až o 1 libru na jednu míli nižší.

V současné chvíli jsou ve flotile Imperium Drive čtyři vozy, které jsou schopné zajíždět až 4 míle od centra Milton Keynes. Do budoucna je uvažováno s rozšířením o další, vzdálenější oblasti. Vzdálené řízení je testováno a provozováno ve spoustě dalších světových velmocech, ve kterých jsou autonomní mobilitě nakloněni. Podobným způsobem jako Imperium Drive pracují a pronajímají vozidla za pomocí vzdáleného řízení, společnosti ELMO z Estonska a firma Vay z německého Hamburku. V následujících 5 letech společnost plánuje postupné nabízení podobných komerčních služeb s plně autonomními vozy.