web Autonomne.cz

odkaz na homepage

Již zítra - URBIS: The Smart Cities Meetup

Již zítra vypukne na brněnském výstavišti veletrh URBIS: The Smart Cities Meetup, jenž je nejvýznamnější akcí svého druhu ve střední Evropě. Vytvořili jsme proto pro vás přehled těch částí programu, které přímo souvisí s mobilitou.

4. června (Rotunda, pavilon A)

11:40    
Mobilita budoucnosti – KEYNOTE
    Martin Kupka, ministr dopravy (TBC)
    Traian Urban, ředitel EIT Urban Mobility, Innovation Hub East
    Martin Russ, výkonný ředitel AustriaTech (Rakousko)
    Pertti Kortejärvi, výkonný ředitel Smart City Innovation Cluster (Finsko)
    Jaroslav Pelant, výkonný ředitel Škoda X

14:15    
Když vlastní auto přestává být nutností
Seznámení s inovativními koncepty přepravy, které přepisují po desetiletí neměnná dopravní paradigmata. A současně i s dobrou praxí prvních českých měst, která touto cestou zvyšují obslužnost méně osídlených oblastí nebo efektivitu cestování napříč celým městem.
Moderuje: Jan Bízik, ředitel Mobility Innovation Hub CzechInvest

14:20    
Revoluce v hromadné dopravě – autobus, který lze zavolat jako taxi
    Dominik Janik, CEO a zakladatel CITYA mobility (OCENĚNÍ: CHYTRÁ MĚSTA 2023)
    Tomáš Horák, proděkan pro zahraniční styky a vedoucí Katedry chytrých měst a regionů,
    Fakulta dopravní, České vysoké učení technické v Praze
    Michal Hodík, starosta, město Bystřice

14:55    
Intermodalita: kombinací dopravních prostředků k lepší mobilitě
    Michal Beránek, vedoucí projektů mobility, Operátor ICT 
    Jan Vachtl, koordinátor zdravého města Votice
    Jaroslav Martínek, jednatel spolku, Partnerství pro městkou mobilitu

15:30    
Sdílená doprava šetří náklady i planetu
    Patrik Bureš, CEO a spoluzakladatel, PeopleCar
    Kateřina Duchková, starostka, město Touškov
    Stanislav Kutáček, zakladatel Autonapůl (první český carsharing)

6. června - Den dopravy (Rotunda, pavilon A)

9:15    
Osvojujeme si pokročilé dopravní technologie
Jednoduše o složitých řešeních s výzkumníky, zástupci měst i inovativními firmami. Přiblížení nových dopravních technologií přicházejících na vlně digitalizace za účelem porozumění, jak mají města zohlednit tyto technologie ve svém dlouhodobém plánování. 
Moderuje: Tereza Čížková, vedoucí Oddělení nových technologií v dopravě, Ministerstvo dopravy 

9:20    
Jak inteligentní dopravní technologie posouvají možnosti fungování a rozvoje měst a obcí?
    Jiří Matějec, viceprezident, Sdružení pro dopravní telematiku 
    Milan Veterník, CEO a spoluzakladatel IoMobility Solutions
    Marek Mach, vedoucí monetizace dat, ŠKODA X

9:55    
Praktické zkušenosti českých měst
    Jiří Skočdopole, vedoucí Odboru registru vozidel, město Říčany
    Roman Nekula, správní ředitel, Brněnské komunikace
    Jan Seitl, dopravní ředitel, Dopravní podnik města Brna

10:30    
Co čekat v nejbližších letech od autonomní mobility?
    Pavel Havránek, ředitel divize dopravního inženýrství, bezpečnosti a strategií, Centrum dopravního výzkumu
    Jan Bezděk, strategický manažer pro strategii, Škoda Group
    Andrea Najvárková, spoluzakladatelka, BringAuto 

11:05    
Proměny center měst a způsobu dopravy v nich
Pohled na mobilitu optikou městského plánování, který se vrací k základním otázkám, proč vůbec vzniká potřeba mobility nebo komu mají sloužit stavby zabírající městský prostor. A společně s tím příklady dobré praxe těch, kteří se rozhodli začít dělat věci jinak, než je běžné.
Moderuje: Jaroslav Martínek, jednatel spolku Partnerství pro městskou mobilitu

11:10    
Města pro auta a města pro lidi
    Irene Bittner, expertka na mobilitu, Austrian Energy Agency
    Vojtěch Novotný, nezávislý expert na dopravu a udržitelnou mobilitu, Mobility Consultancy & Advisory
    Iva Rorečková, vedoucí Oddělení koncepce dopravy, město Brno

11:55    
Když se potřeba mobility řeší jinak než dopravou
    Peter Jesenský, hlavní stratég pro oblast udržitelné mobility, Inštitüt regionálnej politiky Bratislavského samosprávného kraja
    Zuzana Vandame, členka rady, Město Uherské Hradiště / manažerka rozvoje městského coworkingu HUB 123
    Jan Vitula, starosta města Židlochovice

12:25    
Nové modely městské logistiky
    Ondřej Mirovský, senior manažer pro udržitelnost, PowerHUB
    Zuzana Malinová, spoluzakladatelka, ředitelka marketingu a strategie, E-Cafe Bike (OCENĚNÍ: CREATIVE BUSINESS CUP 2024)
    Michal Král, manažer pro rozvoj, 3L Robotics

13:00    
Nová éra pilotních projektů a živých laboratoří
Silné a velmi praktické vyvrcholení hlavního programu URBIS 2024. Představení právě se rodících nástrojů, které již brzy umožní firmám, municipalitám i dalším hráčům v ekosystému experimentovat se Smart City inovacemi za metodické a finanční podpory EU, státu a krajů.
Provádějí: Miroslav Scheiner, manažer speciálních projektů a koordinátor projektu PilotInnCities, Ministerstvo průmyslu a obchodu; Marie Zezůlková, manažer Smart City Living Lab, Veletrhy Brno

13:00    
Projekt PilotInnCities (Interreg Danube) – agilní pilotování Smart City inovací v municipalitách
    Robert Pinkas, CEO a spolumajitel, VisionCraft
    Miroslav Jurásek, koordinátor evaluací, Ministerstvo pro místní rozvoj
    Pertti Kortejärvi, výkonný ředitel Smart City Innovation Cluster (Finsko)
    Michal Urban, ředitel regionální kanceláře pro Jihomoravský kraj, CzechInvest
    Petr Tomáš, statutární ředitel, Smart City Innovations Institut

14:15    
Rodící se BVV Living Lab – inovační souhra Veletrhů Brno a inovačního ekosystému Jihomoravského kraje
    Ivan Bartoš, místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj (video vstup - TBC)
    Jan Kubata, generální ředitel, Veletrhy Brno
    Radka Vladyková, výkonná ředitelka, Svaz měst a obcí ČR
    Jan Jelínek, vrchní ministerský rada a programový manažer, Ministerstvo pro místní rozvoj
    Martin Příborský, předseda Smart City komise Rady města Brna
    Patrik Reichl, ředitel, Jihomoravská agentura pro veřejné inovace

Kromě toho bude probíhat vedlejší program s praktickými ukázkami technických řešení a souvisejících mobilitních služeb. Více informací naleznete na stránkách akce.