web Autonomne.cz

odkaz na homepage

Křižovatka v Brně řízená umělou inteligencí

V srdci Brna, na křižovatce Koliště a Milady Horákové, se odehrává průkopnický experiment s využitím umělé inteligence pro zajištění plynulejšího a bezpečnějšího provozu. Tento projekt, realizovaný firmou Yunex ve spolupráci s Brňenskými komunikacemi a.s. a univerzitami ČVUT (fakulta dopravní) a VUT (fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií), je podpořen patnáctimilionovým grantem od Technologické agentury České republiky. Nově instalované kamery na křižovatce mají za úkol sbírat data o provozu bez bezprostředního zásahu do jeho průběhu, přičemž výzkumníci očekávají, že nasbírané informace pomohou vytvořit model pro efektivnější řízení semaforů a zvýšení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu.

Vizuální podoba křižovatky, kde se kříží ulice Koliště a Milady Horákové (Zdroj: Autor)

Mapová podoba křižovatky, která je řízená umělou inteligencí (Zdroj: Autor)

Křižovatka je ideálním místem pro testování díky svému vysokému vytížení a různorodosti účastníků provozu, včetně aut, tramvají, cyklistů a chodců. Umělá inteligence zde rozlišuje mezi třinácti různými typy účastníků dopravy, což umožňuje detailní analýzu provozních situací a optimalizaci semaforové signalizace.

Výzkum se neomezuje pouze na samotnou křižovatku, ale zahrnuje i příjezdové cesty, což umožňuje předvídat potenciálně nebezpečné situace a předcházet jim. Díky sběru dat a jejich modelování v počítači mohou experti simulovat různé dopravní scénáře a testovat, jak by systém zvládl různé situace bez nutnosti čekat na jejich skutečné vzniknutí. Projekt v Brně není izolovaným případem; podobné technologie testuje firma Yunex i v jiných městech, včetně Plzně a Prahy. Zkušenosti z Londýna, kde bylo díky aplikaci umělé inteligence dosaženo 20% optimalizace průjezdu částí města, naznačují, že potenciál pro zlepšení je obrovský. Testování v Brně bude pokračovat do konce roku 2025, přičemž vědci a inženýři očekávají, že jejich práce přinese významné zlepšení v oblasti bezpečnosti a plynulosti dopravy.