web Autonomne.cz

odkaz na homepage

Lingo-2 je nový jízdní model od Wayve, který komentuje své jízdní kroky v reálném čase

Společnost Wayve, přední vývojář Embodied AI pro asistované a automatizované řízení, představuje LINGO-2, což je model řízení s uzavřenou smyčkou, který propojuje snímání okolí, komunikaci a řízení vozu tak, aby v reálném čase docházelo k přímému vysvětlení jízdních kroků v reálném čase. LINGO-2 otevírá novou zcela nový přístup k ovládání a přizpůsobení pro autonomní jízdu. LINGO-2 je první model ve smyslu snímání-komunikace-řízení model (VLAM), který byl testován na veřejných komunikacích. Konkrétně šlo o veřejné komunikace Londýna. VLAM jsou významným nástrojem směřující k větší vysvětlitelnosti práce AI. Společnost Wayve se do podvědomí veřejnosti dostala již dříve díky jazykovým modelům na autonomní řízení v září 2023, kdy vydala svůj výzkumný model LINGO-1, komentátor řízení s otevřenou smyčkou. LINGO-2 je model řízení s uzavřenou smyčkou, který hluboce propojuje komunikaci s řízením, jenž poskytuje přehled o tom, jak model AI chápe scénu řízení.

AI jízdní modely Wayve se učí řídit data a zkušenosti bez ručně kódovaných pravidel nebo HD-map. LINGO-2 kombinuje model vidění Wayve s auto-regresivním jazykovým modelem, aby představoval jízdní dráhu a poskytl komentář k jejím rozhodnutím o řízení. Testováno v neurálním simulátoru Wayve, Ghost Gym, a na veřejných komunikacích, LINGO-2 dává silný počáteční signál toho, čeho lze dosáhnout sladěním lingvistických vysvětlení a rozhodování. Tato integrace otevírá novou úroveň vysvětlitelnosti umělé inteligence a interakce mezi člověkem a strojem, která může budovat důvěru v tuto technologii a vytvářet zážitek z jízdy více založený na spolupráci.

Zástupci společnosti Wayve přímo uvádějí, že LINGO-2 utváří budoucnost interakce mezi člověkem a vozidlem. Embodied AI, kterou vytváří, bude nejen automatizovat řízení, ale také vytvářet inovativní zážitky, kde může řidič interagovat s vozidlem, aby získal větší jistotu a důvěru v jejich systémy asistovaného a autonomního řízení. Vedoucí pracovníci výzkumného týmu Wayve přímo okomentovali jako jazyk, který nabízí nástroj pro interakci s roboty, pochopení jejich rozhodnutí, rychlejší výcvik a kontrolu a přizpůsobení jejich výstupů. Cílem Wayve je neustále posouvat hranice vědy ve službách budování bezpečných a důvěryhodných autonomních systémů, které dokážou uspokojit potřeby každého pasažéra a kdekoliv na světě.