web Autonomne.cz

odkaz na homepage

NHTSA dokončuje požadavky pro nové bezpečnostní pravidlo ADAS

Národní správa pro bezpečnost silničního provozu (NHTSA) nedávno oznámila plán zavést nové požadavky na automatické nouzové brždění (AEB) do nových vozidel. Tato opatření jsou součástí širšího úsilí o snížení počtu dopravních nehod a zranění na silnicích. Podle oznámení NHTSA bude nové pravidlo vyžadovat, aby všechna nová osobní vozidla byla od září 2029 vybavena pokročilým systémem AEB. Dle odhadů je předpokládáno, že tento nový standart FMVSS č. 127, kde je uvedena povinnost dispozice systémem AEB u vozidel do 4536 kg, zachrání ročně nejméně 360 lidských životů a je schopen zabránit až 24 000 zranění, jenž by byla způsobena dopravní nehodou. Norma přímo vyžaduje, aby vozidla disponující AEB byla schopná zastavit až z rychlost 100 km/h v případě, že před nim začne brzdit vozidlo. Systém musí samozřejmě plně aktivní za denních i nočních hodin. V normě je dále uvedeno, aby byl systém schopný dále použít automatické nouzové brzdy až do rychlosti 145 km/h v případě detekce zpomalujícího předně jedoucího vozidla a v případě detekce chodce musí být automatické brzdy spuštěny do rychlosti 72 km/h. Tyto systémy jsou navrženy tak, aby umožňovaly vozidlům rozpoznat blížící se nebezpečí a v případě, že řidič nepřijme žádná opatření k zastavení vozidla, automaticky aktivují brzdy.

Technické specifikace nového pravidla:

  • Rozsah působnosti: Nové požadavky budou platit pro všechna nová osobní vozidla s hmotností do 4536 kg.
  • Detekce různých objektů: AEB systémy musí být schopny detekovat vozidla, chodce a cyklisty, čímž se zvyšuje schopnost systému reagovat na různé situace na silnici.
  • Automatická aktivace brzd: Pokud AEB systém rozpozná nebezpečí a řidič nezasáhne, systém automaticky aktivuje brzdy vozidla s cílem zabránit kolizi.
  • Účinnost a spolehlivost: Nové AEB systémy musí dosahovat vysoké účinnosti a spolehlivosti v různých podmínkách silničního provozu a počasí.

NHTSA věří, že zavedení těchto nových požadavků na AEB systémy přinese významné zlepšení bezpečnosti silničního provozu a snížení počtu dopravních nehod. Očekává se, že tato opatření ochrání životy a zvýší bezpečnost všech účastníků silničního provozu.

Očekávané výhody nového pravidla:
  • Snížení počtu dopravních nehod: Automatické nouzové brzdy mohou výrazně snížit riziko kolizí a tím i počet zranění a úmrtí na silnicích.
  • Zlepšení bezpečnosti: AEB systémy představují další vrstvu ochrany pro řidiče, chodce a cyklisty, což může vést ke snížení závažnosti dopravních nehod.
  • Zvýšení důvěry veřejnosti: Zavedení pokročilých bezpečnostních technologií do nových vozidel může zvýšit důvěru veřejnosti v bezpečnost automobilů a přispět k většímu přijetí nových technologií.

V červnu 2023 NHTSA ve spolupráci s Federálním úřadem pro bezpečnost motorových vozidel oznámil práci na tvorbě pravidel, která by stanovovala povinnost, aby těžká nákladní vozidla disponovala AEB systémem. Aktuálně je i toto nařízení ve finální fázi jednání. V Evropské unii jsou nařízení podobného typu již schválena, kdy od května roku 2022 je nutné, aby všechny nové modely vozidel disponovaly systémem AEB a od května 2024 je nutné, aby všechna prodaná vozidla měla systém AEB implementovaný.