web Autonomne.cz

odkaz na homepage

Nový evropský rámec na podporu zavádění inteligentních dopravních systémů

Evropská rada přijala nový rámec pro zavedení (ITS) jako součást snahy o urychlení digitální transformace a zajištění inteligentnější mobility v EU o čemž informoval web its-knihovna.cz. Tento krok představuje revizi směrnice z roku 2010 a je zaměřen na zohlednění technologického vývoje v oblastech jako jsou propojená a automatizovaná mobilita, aplikace mobility na vyžádání a multimodální doprava. Cílem je zvýšit dostupnost a interoperabilitu digitálních dat, která jsou základem pro služby jako multimodální plánovače cest a navigační služby. Nová směrnice rozšiřuje oblast působnosti předchozí směrnice, zahrnuje nově vznikající služby a stanovuje cíle pro digitalizaci klíčových informací a poskytování základních služeb. Její přijetí je významným krokem k vytvoření společného evropského datového prostoru pro mobilitu a přináší potenciál pro bezpečnější, efektivnější a udržitelnější mobilitu v Evropě. 

Multimodální doprava je založena na využívání více druhů přepravy, např. silniční železniční, letecká atp.

Klíčové body rámce: 

  • Technologický rozvoj a mobilita: nový rámec reaguje na technologický pokrok v oblasti inteligentních dopravních systémů, včetně propojené a automatizované mobility. 

  • Interoperabilita a dostupnost dat: záměrem je podporovat interoperabilitu a dostupnost dat, která jsou nezbytná pro služby jako jsou multimodální plánovače cest a navigační systémy. 

  • Rozšíření působnosti směrnice: nová směrnice rozšiřuje oblasti zahrnuté předchozí směrnicí, zahrnující nově vznikající služby a stanovuje cíle pro digitalizaci klíčových informací a poskytování základních služeb. 
     

Po formálním přijetí nové směrnice v Radě bude vyhlášena v Úředním věstníku EU a vstoupí v platnost 20 dní po vyhlášení. Členské státy mají 24 měsíců na dosažení souladu s ustanoveními této směrnice.