web Autonomne.cz

odkaz na homepage

Nové nařízení OSN pro efektivnější využití asistenčních systémů řidiče

Nové nařízení vychází z nařízení OSN č. 79, jenž bylo přijato v roce 2018. Toto nařízení vysvětluje přijetí vhodných harmonizovaných technických předpisů pro zařízení a součásti, jenž mohou být implementovány a použity na silničních vozidlech. Nyní pracovní skupina EHK OSN pro automatizovaná a propojená vozidla přijala návrh nového nařízení, které definuje konkrétní ustanovení pro schvalování vozidel s asistenčními systémy řidiče (DCAS) a poskytuje nutné bezpečnostní požadavky pro vozidla vybavená pokročilými asistenčními systémy řidiče (ADAS), kterým je například asistent udržování v jízdním pruhu (LKA).

Ilustrační obrázek využití ADAS ve vozidlech.(Zdroj: Autor)

Samotný pojem DCAS spadá pod pojem ADAS. Hlavním rozdílem mezi těmito dvěma pojmy je, že DCAS se více zaměřuje na systémy a technologie, které se více směřují na potřeby, chování a současný stav řidiče, a naopak ADAS pracuje více se zaměřením na širokou škálu asistenčních funkcí, které zvyšují bezpečnost a pohodlí. Nové nařízení zahrnuje větší počet technologií, které jsou zaváděny do vozidel nového modelového typu. Například užití asistenta změny jízdního pruhu nebude omezeno na pouze 2 jízdní pruhy s fyzickým oddělením v protisměru, ale rozšíří se na další typy silničních komunikací. Dalším cílem nového nařízení je například umožnit schválení kombinace asistenčních funkcí řízení, včetně podpory brzdění, zrychlování a předjíždění. V tomto nařízení však dále není žádná zmínka o plném automatickém řízení. Z toho důvodu je vyžadováno, aby výrobci vozidel a automatizovaných systémů, sami poskytli strategii o užívání těchto systémů, která zajistí všem uživatelům vozů, jenž jsou vybaveny touto technologii dostatečné znalosti o možnostech této technologie a její možnosti nebudou řidiči přeceňovány. V rámci těchto opatření, nový předpis stanovuje, že DCAS musí být navržen tak, aby byl řidič neustále zapojen do řízení. Proto musí být ruce řidiče neustále na volantu, systém musí sledovat vizuální kontakt řidiče s vozovkou a v případě kdy tomu tak není, tak po 5 sekundách spustí alarm pro upozornění na tento nedostatek.  Nařízení také udává, že výrobci budou povinni předložit schvalovacímu orgánu všechny technické parametry systému. V rámci validace systému DCAS pak musí být zajištěno, aby výrobce během procesu návrhu a vývoje provedl důkladné posouzení s ohledem na funkční a provozní bezpečnost všech prvků, které jsou součástí systému DCAS. Dále nařízení vyžaduje, aby výrobci sledovali fungování těchto systémů při jejich uvedení do provozu a každoročně byla poskytovaná zpráva o kritických událostech ve spojení s těmito systémy. Tuto zprávu bude mít povinnost vydávat orgán, který tento systém v daném typu vozidla schválil. Obdobným způsobem je v USA řešena bezpečnost provozu autonomních vozidel. Zde je povinnost každou nehodu, ve které bylo zapojeno autonomní vozidlo hlásit na NHTSA. Tento úřad poté o dopravní nehodě musí vydat zprávu.

Nový předpis OSN bude představen Světovému fóru pro harmonizaci předpisů o vozidlech (WP.29) v červnu 2024 a jeho následný vstup v platnost se předpokládá od 1. ledna roku 2025.