web Autonomne.cz

odkaz na homepage

Nová výzva EIT pro inovace v oblasti městské mobility

EIT Urban Mobility, je inovačním programem, který si klade za cíl urychlit zavádění komerčně možných řešení/služeb/produktů, jenž svojí podstatou přímo či nepřímo podporují změnu vedoucí k udržitelné mobilitě v obytných částech měst. V kontextu s aktuální stále se více projevující klimatickou krizí, je dalším cílem EIT Urban Mobility podporovat komunitu inovátorů, kteří mají schopnosti přispět k řešení zmírnění těchto změn a současně také přispět ke zvětšení kvality života ve městech, vytvořit více pracovních míst a posílit evropské odvětví mobility.

Od roku 2020 je v portfoliu projektů EIT Urban Mobility stále mnoho témat spojených s agilní a kolaborativní mobilitou v rámci Evropy, jenž pokrývají zásadní výzkumná odvětví, a to v rámci technologie inovativní infrastruktury včetně možnosti nabíjení elektrických vozidel nebo sdílenou mobilitu.  Nyní v rámci tohoto programu byla vypsána nová výzva pro rok 2025, která se zaměřuje na projekty přinášející inovaci ve dvou strategických odvětvích s hlavní dopadem na městskou logistiku, elektrifikaci dopravy včetně alternativních paliv a veřejnou dopravu.

Hlavní cíle a výzvy

K hlavním cílům programu inovací patří řešení výzvy v oblasti mobility, kterým čelí evropská města. Je podporováno přímé uvedení inovací na trh, které k němu jsou blízké a mohou vyvíjet a testovat nová řešení v reálném prostředí, jenž budou do konce projektu skutečně implementovatelná. Z těchto důvodů by měly návrhy ve zmíněné výzvě prokázat, že řešení projektu má schopnost dosáhnout minimálně technologické úrovně připravenost (TRL) 6.

Výzva se bude dále zaměřovat na strategické vybrání projektů, které doplní stávající portfolio EIT Urban Mobility zejména tím, že se zaměří na nová odvětví, obchodní modely, technologický pokrok a požadavky trhu v tématech:

  • Městská mobilita
  • Elektrifikace dopravy a alternativní paliva
  • Veřejná doprava

Výzva je v souladu s cíli mise EU pro klimaticky neutrální a inteligentní města. Přímo tak vyzývá všech 112 měst, která se do roku 2030 zavázala ke klimatické neutralitě Net Zero, aby se k výzvě přihlásila. EIT taktéž v této výzvě aktivně podporuje propojení s Evropskou technologickou platformou – Alice, která se taktéž zaměřuje na témata městské logistiky.

Výzva byla zahájena 4.4. 2024 a uzavřena bude 4.6. 2024 v 17:00 SEČ. Další informace je možné získat na přiloženém odkazu nebo skrze emailovou komunikaci na innovationcall2025@eiturbanmobility.eu