web Autonomne.cz

odkaz na homepage

První vzdáleně řízené vozidlo na silnici

Významný průlom v oblasti autonomní dopravy byl dosažen v Hamburku, kde poprvé v historii evropské silniční dopravy bylo auto řízeno na dálku bez bezpečnostního řidiče ve vozidle. Tento historický okamžik, realizovaný společností Vay, představuje významný krok vpřed v technologii vzdáleného řízení a otevírá nové možnosti pro budoucí mobilitu.>

Vzdáleně řízené vozidlo bez bezpečnostního řidiče společnosti Vay (Zdroj: Vay)

Testovací jízdy bez bezpečnostního řidiče byly provedeny na předem definované trase, což představuje významný pokrok v oblasti technologie vzdáleného řízení. Společnost Vay není žádným nováčkem. Takzvané teleoperaci nebo teleřízení se věnuje již více než tři roky, kdy veřejně provozovala vozidla v Berlíně, nebo Hamburku. V roce 2022 pak obdržela povolení opravňující provoz teleoperovaných vozidel bez bezpečnostního řidiče od Úřadu pro dopravu a mobilitu (BVM). Kromě toho, TÜV SÜD hodnotil funkční bezpečnost a kybernetickou bezpečnost systému podle norem ISO 26262 a ISO/SAE 21434 pro funkční a kybernetickou bezpečnost. Kladná stanoviska obou subjektů tak byl nezbytný krok, který nyní vyústil v první jízdu vzdáleně řízeného vozidla na veřejných komunikacích v Evropě, což je významným příspěvkem k právnímu umožnění nových technologií v oblasti dopravy.

Vay plánuje spustit dopravní službu, kde zákazníci si objednají vozidlo přes aplikaci a vzdálený teleoperátor dopraví auto přímo k zákazníkovi a po doručení převezme vozidlo zpět, čímž eliminuje časově náročné hledání parkovacího místa, případně nutnou přepravu na a z místa přejímky vozidla. Služba by měla být cenově srovnatelná s nabídkami carsharingu a dlouhodobě pohodlnou alternativou k vlastnictví soukromého auta.