web Autonomne.cz

odkaz na homepage

URBIS: The Smart Cities Meetup

Již za méně než měsíc uvítají brány Brněnských veletrhů a výstav (BVV) návštěvníky mimořádně ojedinělé akce URBIS: The Smart Cities Meetup. Ta propojuje profesionály i zájemce o téma chytrých měst na jednom místě, čímž vytváří ideální prostředí pro vznik nových nápadů a inovací. V letošním roce tvoří hlavní pilíře této akce tři témata, a to energetika a klima, mobilita, efektivní veřejná správa. Z hlediska zaměření tohoto webu je nejatraktivnějším tématam právě mobilita, jíž bude věnován celodenní program dne 6. června.

Předběžný program Dne dopravy vypadá následovně:

9:15 / Krotíme pokročilé dopravní technologie

  • Jak inteligentní dopravní technologie posouvají možnosti fungování a rozvoje měst a obcí?
  • Praktické zkušenosti českých měst
  • Co čekat v nejbližších letech od autonomní mobility?

11:05 / Proměny center měst a způsobu dopravy v nich

  • Města pro auta a města pro lidi
  • Když se potřeba mobility řeší jinak než dopravou
  • Nové modely městské logistiky

13:00 / Nová éra pilotních projektů a živých laboratoří

  • Projekt PilotInnCities (Interreg Danube) – agilní pilotování Smart City inovací v municipalitách
  • Rodící se Living Lab – inovační souhra Veletrhů Brno, města Brna a Jihomoravského kraje

15:00 / Networkingový workshop k projektu PilotInnCities

O celé akci se lze dozvědět více podrobností na jejím webu, detailní program Dne dopravy je pak ke zhlédnutí pod tímto odkazem.