web Autonomne.cz

odkaz na homepage

V Sunderlandu startuje autonomní kyvadlová doprava

Autonomní doprava v evropských zemích postupně nachází své pilotní uplatnění primárně v rámci městské kyvadlové dopravy. Velká Británie je velmi nakloněna tomuto typu mobility, což dokazuje již několik fungujících autonomních přeprav v rámci různých projektů situovaných do veřejného prostoru. Nově bude také autonomní kyvadlová doprava uvedena do provozu v severovýchodní části Anglie ve městě Sunderland v rámci projektu SAMS (Sunderland Advanced Mobility Shuttle). Tento projekt je vedený radou města Sunderland s konsorciem partnerů, ve kterém jsou zahrnuti například: provozovatel autonomních vozidel Aurrigo, technické univerzity Newcastle a Swansea, ANGOKA Ltd a Boldyn Networks. Dále je celý projekt podporovaný Centrem pro propojená a autonomní vozidla (CCAV). Celá vize projektu směřuje k přetvoření infrastruktury v Sunderlandu, definování možných autonomních operací v prostředí reálného města a vybudování replikovatelného modelu, který bude možné využít i při návrhu autonomní kyvadlové dopravy v dalších městech. Projekt bude směřovat k udržitelnější budoucnosti městské mobility, a to právě za pomocí 3 bezemisních autonomních kyvadlových autobusům. Trasa této kyvadlové dopravy bude dlouhá přes 5 km a bude spojovat důležité uzly v centru města. Bude se jednat o Univerzitní kampus Sunderland, nemocnici v Sunderlandu a přestupní uzel k dalším typům kyvadlové dopravy.

Vizualizace nasazení autonomní kyvadlové dopravy v rámci projektu SAMS (zdroj: Autor)

Celý provoz by měl být zahájen počátkem dubna a již nyní probíhají úvodní školení operátorů provozu pro zajištění bezpečnosti, kteří budou v počátcích jízd uvnitř vozu přítomni. Za dobu jejich přítomnosti budou další člnové projektu vyvíjet protokol kybernetické bezpečnosti pro vzdálený dohledy, který je důležitým prvkem ke komerčnímu nasazení. Současně probíhají přípravy pro mapování trasy, což je jeden zásadních kroků, který vede k vytvoření komplexní a přesně mapy operační oblasti SAMS. Pečlivým mapováním má být zajištěna primárně optimalizace navigačních schopností vozidla a zajištění tak bezproblémové jízdy. Současně by také měl být provoz této autonomní kyvadlové dopravy lépe řízen díky vybudování infrastruktury, na které bude přítomna 5G síť od společnosti Boldyn Networks. Toto spojení je možné nazývat termínem V2I. Projekt získal podporu od vlády Velké Británie ve výši 3 milionů liber a další průmyslové společnosti projekt podpořili taktéž 3 miliony liber. Celý projekt SAMS je jedním ze šesti úspěšných projektů CAM Deployment UK, který vyhlásilo Centrum pro nasazování připojených a autonomních vozidel (CCAV).