web Autonomne.cz

odkaz na homepage

Wayve a WMG vytváří metodologii pro užívání AI v autonomních vozech

Autonomním vozidlům a celkově automatizovanému řízení je v rámci pohybu ve veřejném prostoru často vyčítán nedostatečný či nejasný legislativní rámec. Díky tomu tak mohou mít určití zástupci veřejnosti stále velké pochybnosti o autonomním řízení. V rámci využití AI v samořídících vozidlech se nyní o stanovení podoby metodologie pro jejich vhodné používání má postarat britská společnost Wayve a akademické oddělení WMG z Univerzity Warwick. Wayve a WMG byli vybráni britskou vládou, aby vyhotovili metodiku k zajištění bezpečného nasazení umělé inteligence v samořídících vozidlech na britských vozovkách v rámci projektu DriveSafeAI.

Wayve je ve světě autonomní mobility již poměrně známý startup, který od roku 2017 sdružuje globální odborníky na strojové učení a robotiku. Wayve byla zcela první společnost v nasazení autonomních vozidel s komplexním hlubokým učením na veřejné britské komunikace. Dále se snaží prosazovat zavádění AV2.0, což je autonomní systém nové generace, který se dokáže rychle a bezpečně přizpůsobit do jakéhokoliv typu infrastruktury kdekoliv na světě. Je tedy velmi přizpůsobivý vůči novým prostředím. Velkým cílem do budoucna této společnosti je mít nasazená svá autonomní vozidla ve 100 městech v různých částech světa.

WMG je naopak součástí akademické sféry na Univerzitě ve Warwick a je předním mezinárodním vzorem pro úspěšnou spolupráci mezi akademickou sférou a veřejným sektorem. Všeobecně dbá na rychlost inovací ve vědě, v technologiích a strojírenství. Dála má WMG svůj vlastní interní tým pro ověřování a validaci (VaV), který pracuje na ovlivňování standardů a zásad, aby umožnil široké bezpečné zavedení automatizovaných vozidel. Nejen z těchto důvodů jsou pro Wayve velmi vhodný partnerem. Celkově tento akademický a výzkumný tým spolupracuje s mezinárodními a místními politickými zástupci, regulačními orgány a průmyslovými partnery na různých výzkumných projektech.

Projekt DriveSafeAI tedy spojuje odborníky v oblasti automatizovaného řízení a strojového učení ze společnosti Wayve se zkušenými zástupci v oblasti ověřování a bezpečnosti z akademického oddělení WMG. Na konci projektu má být představena metodologie, která bude uvádět bezpečnostní metody, nástroje a datové soubory pro autonomní vozidla a představí vhodný postup pro zavedení a regulaci umělé inteligence v autonomních vozidlech. Po dokončení zpětnou vazbu k tomuto výstupu poskytne nezávislý poradní orgán. DriveSafeAI je součástí soutěže CCAV Komercializace dodavatelských řetězců pro propojenou autonomní mobilitu (CCAMSC), jenž je financována britským Centrem pro propojená a automatizovaná vozidla. Soutěž, na kterou je vyčleněno 18,5 milionů britských liber, byla zahájena již v říjnu roku 2022. Jejím hlavním cílem je podpořit nasazení samořídících vozidel a zvýšit schopnost dodavatelských řetězců pro propojenou a automatizovanou mobilitu ve Spojeném království. Tento plán je součástí vládní vize pro autonomní vozidla. Na samotný projekt DriveSafeAI je vyčleněno 1,9 milionů britských liber. Očekává se, že výsledky výzkumu a představení metodologie napomůžou připravit vhodnou cestu pro komerční nasazení autonomních vozidel ve Velké Británii, což by dle odhadů mohlo do roku 2035 přinést do státní ekonomiky 42 miliard britských liber.