web Autonomne.cz

odkaz na homepage

Americký ministr dopravy o regulaci autonomních vozidel

Spojené státy americké jsou zcela bez jakýchkoli pochyb kolébkou a hlavním dějištěm autonomní mobility. Avšak stejně jako každá jiná technologie, i autonomní řízení a autonomní vozidla je třeba do určité míry regulovat. A právě tomuto tématu se mimo jiné věnoval americký ministr dopravy Pete Buttigieg v rozhovoru poskytnutém pro server The Verge. Protože v něm zaznělo velké množství velice důležitých a inspirativních věcí, přinášíme shrnutí základních bodů.

Pete Buttigieg

Americký ministr dopravy Pete Buttigieg (foto: Win McNamee)

Buttigieg nejprve zdůrazňuje, že sektor dopravy nelze v žádném případě oddělit od inovací, obojí je navzájem velmi těsně provázané. Zároveň ale upozorňuje, že nesmíme podlehnout dojmu, že inovace je to stejné jako technologie, protože ve skutečnosti jde o dvě různé věci. A dodává, že technologie by nikdy neměla být cílem, ale jen prostředkem. Tento důraz na inovace zmiňuje proto, že jsou klíčovou součástí šesti principů, které americké ministerstvo dopravy pod administrativou prezidenta Joe Bidena přijalo. Konkrétně se jedná o následující principy: 1) Sloužit politickým prioritám, tj. pomáhat vytvářet kvalitní pracovní pozice, zajistit rasovou rovnoprávnost, přinášet nové příležitosti pro Američany a bojovat s klimatickou krizí. Inovace v dopravě by měly snížit počet úmrtí a vážných zranění a zajistit nejvyšší možné standardy bezpečnosti. 2) Přispět k digitalizaci sektoru, tj. vytvořit infrastrukturu, která je odolná a přizpůsobivá a odpovídá podmínkám a nárokům 21. století. 3) Podporovat pracovníky, tj. rozšiřovat dovednosti, schopnosti a znalosti zaměstnanců ministerstva dopravy. 4) Umožnit experimentování a učit se ze selhání, tj. podporovat experimentální aktivity ve veřejném prostoru, sdílet poznatky, podporovat otevřená data a zároveň chránit soukromí. Ve státní sféře obvykle není selhání tolerováno, ale v případě inovací je klíčovou součástí, takže je nutné, aby se úřad učil jak z úspěchů, tak i neúspěchů. 5) Vytvářet příležitosti pro spolupráci, tj. být otevřený ke spolupráci se soukromým sektorem, sdílet s ním rizika, podporovat cílené inovace a zároveň chránit zájmy veřejnosti, pracovníků a komunit, zároveň úřad musí volit techologicky neutrální přístupy. 6) Být flexibilní a připravený vyvíjet se společně s tím, jak se vyvíjí technologie, tj. ministerstvo by mělo identifikovat příležitosti pro inovace a jejich integraci, a to v souladu s politickými cíli. Poté na příkladu dopravní infrastruktury v podobě dobíjecích stanic pro elektromobily ilustruje roli svého úřadu v souladu s těmito principy. Účelem ministerstva není vyvinout žádnou technologii, dobíjecí stanice vyvíjí soukromý sektor, nýbrž zajistit, že tato infrastruktura bude dostupná i tam, kde to není pro soukromý sektor komerčně zajímavé. Jinak řečeno, firmy ochotně vybudují dobíječky na místech, kde se jim tato investice rychle vrátí, ale již ne na místech, kde je návratnost nižší. Protože je ale adekvátně hustá síť dobíjecích stanic důležitá pro zajištění rovného přístupu k této infrastruktuře, a taktéž stimuluje přechod k elektromobilitě, musí úřad intervenovat a podpořit rozšiřování sítě.
Následně se rozhovor stáčí k autonomním vozidlům. Zde Buttigieg důrazně říká, že prioritou je vždy bezpečnost. Podobně jako regulace zajišťují, že jídlo, které si lidé koupí, je neotráví, by měly v případě automatizovaných a autonomních vozidel regulace zajišťovat, že tyto stroje budou splňovat určité požadavky na bezpečnost a nebudou pro lidi ohrožením. Je zapotřebí, aby úřad držel krok s pokrokem, protože jinak se může stát, že se objeví technologie, která nebude bezpečná, anebo nedojde k rozvoji slibné technologie, protože nebudou k dispozici nástroje, jak dohlédnout na její bezpečnost, což jsou v obou případech nežádoucí situace. Úkolem ministerstva ale není rozhodovat technické detaily, tedy kupříkladu to, jestli mají autonomní vozidla využívat pouze kamery anebo i další senzory, neboť to je záležitost, kterou musí rozhodnout průmysl vlastním výzkumem a patřičné technické řešení vyvinout. Na ministerstvu je, aby jasně určilo, jak bezpečné autonomní vozidlo vypadá a co musí splnit, aby následně průmysl vyvinul úsilí, díky kterému požadavky splní. Zatímco mechanická stránka autonomních vozidel a její posuzování je relativně přímočará záležitost, již takto jednoduché to není v případě softwaru a kybernetického zabezpečení. V tomto případě Buttigieg přiznává, že prozatím schází adekvátní přístup a nástroj pro posuzování a v mnohém spoléhají na průmysl, který sám na případné problémy upozorní. V rozhovoru Buttigieg rovněž jasně říká, že jakékoli vozidlo vybavené pokročilými funkcemi, které si dnes může zákazník koupit, nabízí asistenční systémy řidiče, nikoli systémy nahrazující řidiče. Tím zcela evidentně míří na automobilku Tesla. Na závěr se vyjadřuje optimisticky k budoucnosti autonomních vozidel, o nichž si myslí, že přijdou ve velkém již během našich životů, a způsobí podobný průlom, jaký přinesly lety do vesmíru.