web Autonomne.cz

odkaz na homepage

Anthony Levandowski odsouzen

Anthony Levandowski byl v roce 2009 jedním ze zakládajících členů projektu Chauffeur, tedy vývoje autonomního řízení ve společnosti Google. Tam působil v roli inženýra až do ledna roku 2016, kdy firmu opustil, aby založil vlastní společnost Otto Trucking zaměřenou na vývoj autonomního řízení pro nákladní vozidla. Během osmi měsíců jeho podnik zakoupila firma Uber, jež jej začlenila do své divize vyvíjející autonomní řízení. A právě události těchto osmi měsíců se staly předmětem celého sporu. Když totiž Levandowski opouštěl firmu Google, vzal si s sebou i 9,7 GB dat, jež však patřily coby duševní vlastnictví původnímu zaměstnavateli. Po odkoupení firmy Otto získal Uber přístup ke všem datům, které si Levandowski odnesl. To neušlo pozornosti společnosti Waymo, do níž se v prosinci 2016 projekt Chauffeur transformoval, která v únoru 2017 zažalovala Uber za krádež obchodního tajemství a porušení patentových práv, neboť nový design LiDARu firmy Uber byl takřka identický s tím společnosti Waymo. Firmy Waymo a Uber se nakonec v únoru 2018 dohodly na mimosoudním vyrovnání, jež spočívalo v dohodě, že Uber nepoužije žádná data vztahující se k softwaru a hardwaru, která pocházejí z balíku, který Levandowski z Googlu vynesl, a zároveň Uber Waymu zaplatí zhruba 245 milionů dolarů (více než 5 miliard korun). Následně kontroval Levandowski, podle kterého součástí této neveřejné dohody bylo i ustanovení, že Uber jej už nikdy nezaměstná, což mělo vliv i na odprodej firmy Otto, jenž nebyl ještě zcela dokončený, a pro Levandowského takový krok znamenal zásadní redukci zisku z tohoto prodeje, neboť byl tímto připraven o další působení v rámci Uberu. V červenci proto podal proti Uberu žalobu za ušlý zisk, o nějž dohodou mezi Uberem a Waymem přišel, v níž tuto částku vyčíslil na 4 miliardy dolarů (87 miliard korun). Tato nárokovaná částka se rovnala ohodnocení divize Uber Freight, do níž se firma Otto transformovala, což jinak řečeno znamená, že Levandowski svojí žalobou usiloval o získání celého tohoto podniku zpět. Kromě toho Levandowski požadoval, aby za něj Uber zaplatil 179 milionů dolarů (bezmála čtyři miliardy korun), které mu rozhodčí řízení udělilo zaplatit firmě Waymo za vynesení interních dat na základě žaloby, kterou na něj firma Waymo podala. S touto žádostí však neuspěl a 4. března letošního roku Levandowski oznámil osobní bankrot.

Anthony Levandowski

Anthony Levandowski před autonomním nákladním vozem firmy Otto (foto: Otto)

Mezitím si Levandowski stihl založit novou společnost Pronto.AI s cílem vyvíjet pokročilé asistenční systémy řidiče pro nákladní vozidla. Dne 27. srpna 2019 pak okresní prokurátor Levandowského obvinil z 33 případů krádeže a pokusů o krádež obchodních tajemství firmy Google. V návaznosti na to se 19. března 2020 Levandowski přiznal k jednomu z obvinění, jímž bylo odcizení interního technického reportu. Dne 4. srpna letošního roku pak byl vynesen rozsudek, v němž byl Levandowski odsouzen k 18 měsícům vězení za krádež obchodních tajemství. Zároveň se zavázal zaplatit 756 tisíc dolarů (16 milionů korun) firmě Waymo jako odškodnění a pokutu 95 tisíc dolarů (2 miliony korun). Prokurátor původně požadoval 27 měsíců vězení, zatímco obhajoba požadovala 12 měsíců domácího vězení a dvě stě hodin veřejně prospěšných prací. Soudce William Haskell Alsup ale požadavky obhajoby odmítl s tím, že takový rozsudek by byl pouze pobídkou všem vynikajícím inženýrům, aby kradli obchodní tajemství. Současně ale nepřistoupil na žádost prokurátora, neboť Levandowski je dle něj příkladem mimořádně nadaného inženýra, které Spojené státy potřebují. Na Levandowského žádost vzhledem k současné situaci pandemie, jež ve vězeňských podmínkách může představovat nezanedbatelné riziko, mu bylo umožněno nastoupit výkon trestu až po skončení epidemie. Do té doby zůstává stále otevřen spor s firmou Uber o čtyři miliardy dolarů.