web Autonomne.cz

odkaz na homepage

Cruise se inspiruje aerolinkami při plánování robotaxi

Do společnosti Cruise, která se zabývá vývojem autonomních vozidel, nastoupil Gil West, který předtím působil v druhých největších aerolinkách světa, amerických Delta Air Lines. U aerolinek pracoval dvanáct let, přičemž od roku 2014 v pozici provozního ředitele, kde zodpovídal za každodenní provoz flotily 1300 letadel obsluhujících 366 letišť v 66 zemích světa. Jedná se již o druhého bývalého zaměstnance Delta Air Lines, který začal pro Cruise pracovat. Loni v říjnu na pozici finančního ředitele nastoupil Paul Jacobson, jenž totožnou funkci vykonával právě u aerolinek.

Gil West

Gil West na snímku z doby, kdy působil u amerických Delta Air Lines (foto: Delta Air Lines)

Propojování činnosti firem zabývajících se vývojem autonomních vozidel s leteckým průmyslem není náhodné, neboť mezi letectvím a chystanými flotilami autonomních taxi existuje velké množství paralel. V obou případech se jedná o každodenní provoz obrovské flotily dopravních prostředků, což si vyžaduje důkladné plánování z hlediska využití dostupné infrastruktury. Autonomní taxi či robotaxi musí stejně jako letadla procházet údržbou, opravami, musí být zajištěna jejich provozuschopnost doplňováním pohonných hmot a v neposlední řadě čištěna. To si vyžaduje infrastrukturu v podobě center, kde toto všechno probíhá, což jsou u letadel letiště, případně tamní hangáry. Stejně tak je potřeba další infrastruktura pro samotný provoz, u letadel například radiovysílače pro komunikaci letadel s řídicími letového provozu. Budoucí flotily autonomních taxi budou potřebovat podobné zázemí, depa pro údržbu a dispečerská střediska pro vzdálený monitoring či řízení. Právě s plánováním těchto věcí by měl firmě Cruise pomoct Gil West. Kroky, které Cruise činí, jasně vypovídají o tom, že míří směrem k vytvoření autonomní taxislužby. Před rokem Cruise představil autonomní minibus Origin, v závěru loňského roku pak společnost zahájila první jízdy autonomních vozidel Chevrolet Bolt na veřejných komunikacích bez bezpečnostního řidiče za volantem. Samotné zahájení robotaxi v režii firmy Cruise sice v letošním roce ještě očekávat nemůžeme, ale zcela jistě se můžeme těšit na další zajímavé dění.