web Autonomne.cz

odkaz na homepage

DARPA vyhlásila program RACER

Americká Agentura ministerstva obrany pro pokročilé výzkumné projekty (DARPA – Defense Advanced Research Projects Agency) vyhlásila projekt RACER neboli Robotic Autonomy in Complex Environments with Resiliency (odolné autonomní robotické systémy operující v komplexních prostředích). Jedná se o čtyřletý projekt, jehož cílem je vyvinout algoritmy autonomního řízení, které zajistí plné využití schopností pozemních bezosádkových vozidel (UGV, Unmanned Ground Vehicle), jež budou srovnatelné se schopnostmi lidských řidičů, případně je předčí. Tyto systémy by měly být schopné se v reálném čase rozhodovat o jízdních úkonech v neznámém prostředí na základě dat získaných ze senzorů. Společně s vývojem samotných algoritmů by mělo být vyvinuto i simulační prostředí, v němž by se mohly tyto algoritmy učit a zdokonalovat. Aby měly zapojené výzkumné týmy prostor věnovat se plnohodnotně softwarové části, poskytne DARPA veškerý hardware v podobě vozidlové platformy, senzorů a potřebného výpočetního vybavení. Účelem celého programu je získat autonomní prostředky, které nebudou zaostávat za vojáky, ale svými výkony budou po jejich boku rovnocennými partnery. V průběhu řešení projektu budou vyvíjené systémy autonomního řízení zkoušeny v různých terénních podmínkách napříč Spojenými státy.

DARPA

Logo americké Agentury ministerstva obrany pro pokročilé výzkumné projekty (foto: DARPA)

Motivací programu RACER je skutečnost, že technologie iniciované soutěží DARPA Grand Challenge a dnes hojně užívané v civilních autonomních vozidlech jsou svým fungováním stále výrazně omezené na dobře strukturované, předem zmapované a předvídatelné prostředí. Naproti tomu prostředí, v nichž probíhají vojenské operace, těmito vlastnostmi zpravidla nedisponují. Současné vojenské pozemní autonomní prostředky tak zatím nedosahují potřebných rychlostí ani dostatečné úrovně autonomie, byť mechanickými a jízdními vlastnostmi zaručují požadovanou průchodnost terénem. Je to právě softwarová část, tedy systém autonomního řízení, jež zaostává.