web Autonomne.cz

odkaz na homepage

DLR představilo koncept autonomního vozu U-Shift

Německé středisko pro letectví a kosmonautiku (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR) představilo koncept autonomního vozidla potažmo podvozku nazvaného U-Shift. Jedná se o prototyp, který prozkoumává nové možnosti využití technologie autonomního řízení. U-Shift je zástupcem bezkabinových autonomních strojů, přičemž modulární podvozek nabízí univerzální platformu pro umístění nástavby dle aktuální potřeby. Vůz tak může být využíván jako prostředek pro přepravu zboží díky nákladním boxům, může ale i sloužit jako minibus díky nástavbě pro osm sedících cestujících. Tato modularita představuje zejména ekonomickou výhodu, neboť pro různé účely lze použít stejný podvozek namísto vyrábění různých typů vozidel. Vůz vznikl v rámci projektu financovaného vládou spolkové země Bádensko-Württembersko částkou 12 milionů eur (cca 323 milionů korun), přičemž konsorcium partnerů podílejících se na projektu vede právě DLR.

DLR U-Shift

Autonomní platforma U-Shift s nástavbou pro přepravu osmi cestujících (foto: DLR)

Projekt má za cíl nejen vytvořit prostředek, který může pozitivně přispět k budoucímu rozvoji (nejen autonomní) mobility, ale též podpořit průmysl v oblasti Bádenska-Württemberska a jeho inovační potenciál. Kromě DLR jsou proto v konsorciu zapojené další instituce, a to Stuttgart Research Institute of Automotive Engineering and Vehicle Engines (FKFS) zodpovídající za pohon, Karlsruhe Institute of Technology (KIT) prostřednictvím pracovišť Institute of Vehicle System Technology (FAST) a Institute for Information Processing Technology (ITIV) zodpovědné za elektronickou část vozidla, a konečně pracoviště Institute of Measurement, Control and Microtechnology (MRM) univerzity v Ulmu, které má na starost prvky automatizace. Prozatím je U-Shift řízen na dálku, schopnost autonomní jízdy očekává DLR až v roce 2024, kdy by měl být vůz schopný dosáhnout rychlosti až 60 km/h.