web Autonomne.cz

odkaz na homepage

DLR testuje komunikaci Air2X

V silniční dopravě se nejen ve spojitosti s autonomní mobilitou hovoří o vzájemné komunikaci vozidel jak s okolní infrastrukturou (označováno jako V2I), tak dalšími účastníky provozu (V2V), případně obojím (V2X). Hlavním smyslem je výměna informací, jež by napomohla jak zvyšování bezpečnosti, například informováním o výskytu náledí, tak rovněž zlepšování efektivity dopravy, třeba prostřednictvím vzájemné koordinace vozidel. Německé středisko pro letectví a kosmonautiku (DLR) se rozhodlo jít o krok dále, a tedy prozkoumat možnosti komunikace mezi pozemními a vzdušnými prostředky. Takové využití by již dnes nalezlo využití například u vážných dopravních nehod, k nimž je přivolána letecká záchranná služba. Přilétající záchranářský vrtulník by mohl na dálku informovat vozidla, která by zastavila v dostatečné vzdálenosti, čímž by vzniklo místo pro přistání vrtulníku. Do budoucna by bylo možné takové použití uvažovat kupříkladu pro koordinaci mezi vozidly a drony, což v souvislosti s aktivitami v oblasti autonomních vzdušných prostředků pro přepravu cestujících získává na důležitosti.

Air2X

Testování komunikace Air2X proběhlo na uzavřeném polygonu (foto: DLR)

DLR tento koncept zkušebně testovalo na uzavřeném okruhu s pomocí flotily vozidel vybavených komunikačními jednotkami, přičemž ve vzduchu v tomto případě nebyl klasický vrtulník, ale malý bezpilotní prostředek (hexakoptéra). Dron během svého příletu k silnici vyslal vozidlům informaci o žádaném místě pro přistání, přičemž palubní jednotky vozidel informaci interpretovaly jako vytvoření bariéry, před kterou musí zastavit. Vzdušný prostředek tak mohl dynamicky vytvořit bezpečnou přistávací plochu uprostřed silnice, neboť vozidla sama díky poskytnuté informaci včas zastavila. Air2X komunikace byla testována v rámci interního projektu Doprava 5.0, který realizují pod hlavičkou DLR instituty dopravních systémů, letecké navigace a leteckých systémů. Projekt externě podpořila asociace německých motoristů ADAC, s níž se připravuje návazná fáze testů s účastí reálného vrtulníku, a výrobce polovodičů NXP. Do budoucna se uvažuje o rozšíření těchto aktivit i do odvětví železniční dopravy.