web Autonomne.cz

odkaz na homepage

Ford zkouší autonomní parkování

Automobilka Ford ve spolupráci s realitní společností Bedrock Detroit a německou technologickou firmou Bosch vůbec poprvé ve Spojených státech amerických zkouší systém autonomního parkování. Ten umožňuje samostatné zaparkování vozidla bez toho, aby na jeho palubě byl člověk. Zařízení funguje tím způsobem, že řidič s vozidlem přijede na určené místo v parkovacím domě, zpravidla dobře přístupné, kde vůz opustí, načež ten se autonomně za pomoci inteligentní infrastruktury v garážích sám odjede zaparkovat. Testování spojené s demonstračními jízdami pro zájemce z řad veřejnosti probíhá až do konce září v části Corktown města Detroit v Michiganu v prvním patře parkovacího domu Assembly Garage, který vlastní společnost Bedrock, jenž je vybaven senzory firmy Bosch. Senzory tvořené LiDARem jsou umístěny na klíčových místech garáže, odkud společně snímají její prostory a vytváří celistvý obraz prostřednictvím vzájemné komunikace. Zároveň komunikují s vozy, které musí pochopitelně disponovat patřičným technickým vybavením. Důvodem pro zavedení tohoto řešení je, že má celou řadu výhod. Kromě evidentní přednosti, že dojde k úspoře místa, partneři projektu očekávají až 20procentní navýšení kapacity, neboť vozidla mohou parkovat těsně vedle sebe, protože není potřeba nechávat prostor pro otevření dveří, jsou dalšími výhodami eliminace poškrábání vozu vinou chyby či neopatrnosti řidiče nebo posádky, v neposlední řadě i snížení stresu s hledáním volnému místa a manévrováním v úzkém prostoru. Kromě autonomního parkování mohou být senzory firmy Bosch použité i pro další funkce, například autonomní příjezd ke stojanu na benzinové pumpě či dobíjecí stanici, případně autonomní průjezd mycím boxem. Firma Bosch se vývojem parkovací infrastruktury společně s automobilkou Daimler začala zabývat v roce 2015, načež tato technologie byla poprvé předvedena o dva roky později v muzeu Mercedes-Benz ve Stuttgartu. Ukázka firmy Ford tak staví na v Evropě již ověřeném řešení.

Ford

Vůz Ford Escape s parkovací infrastrukturou firmy Bosch v popředí (foto: Ford)

Využití infrastruktury v podobě senzorů coby součásti systému autonomního parkování má velkou výhodu v tom, že významně snižuje nároky na schopnosti samotných vozidel, neboť přejímá část činnosti jejich funkcí. Ty proto nemusí disponovat enormně výkonným výpočetním vybavením ani nákladným senzorickým vybavením. Na druhou stranu se tyto náklady do určité míry přenášejí na provozovatele infrastruktury, který musí investovat do jejich vybudování. Ačkoli se tedy zatím jedná spíše jen o prezentaci toho, co je možné, není vyloučené, že do budoucna bude schopnost autonomního parkování integrována do vozidel firmy Ford.