web Autonomne.cz

odkaz na homepage

Foretellix odhalil detaily nejnovější Foretify LogIQ platformy

Firma Foretellix oznámila vydání platformy Foretify LogIQ – nástroje pro maximalizování využití zaznamenaných jízdních dat. Celý koncept je brán jako součást své vize ověřování a validace autonomních systémů s důrazem na bezpečnost, k napomáhání sběru dat pro ověření kvality a bezpečnosti automatizovaných řídících systémů ADS (Automated Driving System) a ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) 

LogIQ má být výkonné řešení, které umí rozpoznat zájmové scénáře a ty sekvenčně rozdělit na jejich stavební bloky, odhalit okrajové případy či anomálie, extrahovat KPI (Key Performance Indicator) a zároveň také zajistit dostatečné softwarové pokrytí. Tím je myšlena úroveň, do které je platforma schopná testovat a ověřovat různé scénáře. LogIQ je to také považován za velmi výkonný vizualizační nástroj. Foretify s LogIQ navíc nabízí řešení, které poskytuje sjednocený tok ověřování a validace, jehož výhodou je kombinace virtuálních simulací a reálných testů spojených do jedné platformy. 

Vizuální ukázka Foretellix LogIQ v praxi (zdroj: Foretellix) 

Řešení firmy Foretellix provádí hlubokou analýzu zaznamenaných dat, pro identifikaci zájmových scénářů za použití rozsáhlé knihovny standartně definovaných scénářů, poskytnutých přímo firmou Foretellix nebo také vlastních scénářů vytvořených uživatelem. 

Funkce LogIQ nabízí širokou škálu využití, včetně napodobení specifických a abstraktních reálných scénářů v simulaci pro efektivnější a rychlejší ladění chyb. Lze je také aplikovat na simulace různých scénářů, vytvořených na základě zaznamenaných jízdních dat, za pomoci generátoru omezených náhodných testů. Foretify LogIQ dále zvládá analyzovat pokrytí, KPI a kontrolu reálných záznamů jízd v měřítku, díky Foretify Manageru. Foretify Manager dále zajišťuje následné propojení výsledků s výsledky simulací, které jsou kalibrované vlastnostmi a hodnotami z reálných jízdních dat. LogIQ také nabízí detekci chyb, postavenou na umělé inteligenci, které zvládá identifikovat anomálie nesouvisející se specifickými scénáři. Tato schopnost může napomoct vývojovým týmům v detekci a odladění neočekávaného chování objektů, aktérů a testovaných systémů. LogIQ zároveň identifikuje, které KPI a kontroly chybí, čímž usnadňuje další testování.