web Autonomne.cz

odkaz na homepage

Japonsko povolilo třetí úroveň automatizace

Země vycházejícího slunce je od dubna letošního roku první zemí, kde je možné legálně provozovat autonomní vozidla vybavená systémy spadajícími do třetí úrovně automatizace. Umožnila to úprava legislativy, jež byla v Japonsku v loňském roce vytvořena a letos vstoupila v platnost. Jedná se o dodatek k japonskému zákonu o silničním provozu, který nově pod pojmem "řidič" zná i "zařízení autonomního řízení", což je systém, který dokáže plnohodnotně nahradit fungování člověka v roli řidiče. Toto fungování je pochopitelně vzhledem k třetí úrovni automatizace specifikováno v rámci výrobcem jasně daných provozních podmínek (tzv. ODD neboli Operational Design Domain), přičemž řidič může tento systém aktivovat pouze tehdy, jsou-li podmínky splněny. Vozidla zároveň musí být vybavena záznamovým zařízením, které sleduje a uchovává informace o aktuálním stavu vozidla, tj. zda řídí člověk, anebo zařízení autonomního řízení. Tento záznam bude hrát roli v případě vyšetřování eventuální nehody. Vzhledem k tomu, že třetí úroveň automatizace vyžaduje od řidiče schopnost zpětného převzetí řízení, řidiči nesmí v průběhu aktivovaného autonomního režimu spát, opouštět sedadlo řidiče ani požívat alkoholické nápoje. Mohou však používat mobilní telefon, číst knihu, jíst anebo užívat palubní zábavní systém.

Honda Accord Automated Drive

Honda Accord vývojového projektu Automated Drive (foto: Honda)

V této souvislosti japonská automobilka Honda oznámila, že plánuje v průběhu léta roku 2020 uvést na trh vozidlo, které bude disponovat funkcemi odpovídajícími třetí úrovni automatizace. Tyto funkce by se měly nejprve objevit na prémiovém modelu Honda Legend.