web Autonomne.cz

odkaz na homepage

Mapa testovacích lokalit autonomních vozidel v Evropě

Byť hlavním dějištěm autonomní mobility jsou Spojené státy americké a v posledních letech také Čína, příliš pozadu nechce zůstat ani Evropa. Hlavně prostřednictvím finančních prostředků poskytovaných Evropskou komisí se daří realizovat velké množství projektů, které se týkají autonomní mobility. Jedním z těchto projektů je ARCADE, v jehož rámci vznikla mapa, která poskytuje přehled testovacích aktivit autonomních vozidel napříč Evropou. Přestože mapa zahrnuje pouze projekty podpořené Evropskou komisí, takže se nejedná o zcela vyčerpávající pokrytí úplně všech aktivit tohoto druhu v Evropě, i tak poskytuje tento nástroj velmi hodnotný vhled do rozsahu činností, které v Evropě probíhají, a které státy jsou v získávání podpory nejúspěšnější. Je rozhodně zajímavé vidět, že se autonomní vozidla testují prakticky ve všech klimatických podmínkách, od horkého prostředí Španělska až po mrazivé prostředí za polárním kruhem.

ARCADE

Náhled mapy lokalit, kde v Evropě probíhají aktivity související s autonomní mobilitou (foto: ARCADE)

V případě České republiky jsou uvedeny dvě lokality, a to Praha, kde proběhlo simulátorové testování inteligentních dopravních systémů v projektu MAVEN, a Brno, kde probíhá reálné testování autonomního minibusu v projektu SHOW. V mapě lze tyto odlišné typy aktivit filtrovat, a to v kategoriích testování na veřejných komunikacích, testování na polygonu, testování na dálničním úseku, přeshraniční testování a testování v simulacích. Filtry dále umožňují rozlišit, zda se aktivity týkaly osobních vozidel, nákladních vozidel, minibusů anebo doručovacích vozidel. Mapa tak nabízí vítané doplnění k již existující mapě nehod autonomních vozidel, kterou zpracovalo brněnské Centrum dopravního výzkumu.