web Autonomne.cz

odkaz na homepage

Nové funkcionality katalogu testovacích oblastí pro autonomní vozidla

S příchodem automatizované dopravy je nutné přizpůsobit i legislativní procesy, stejně tak jako testovací a validační procedury. Rozšířením nařízení (EU) 2018/858 o schvalování vozidel vzniklo nové nařízení (EU) 2019/2144, které stanovuje požadavky na schvalování motorových vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samotných technických celků určených pro tato vozidla. Nicméně pro vývojáře a další subjekty věnující se testování autonomních vozidel jsou důležité nástroje, které mohou použít při samotném testování, která celý proces zrychlují, usnadňují, snižují jeho chybovost a zlevňují. Jeden takovýto nástroj na popud Ministerstva dopravy vznikl v České republice, kterým je Národní katalog testovacích oblastí pro autonomní vozidla v běžném silničním provozu.

Část silniční komunikace ze simulovaného prostředí 

Okruh virtuálního modelu  

Jedná se o webový nástroj, který poskytuje detailní informace o konkrétních úsecích české silniční sítě.  Katalog má podobu webové aplikace obsahující databázi úseků vybraných na základě důkladné analýzy potřeb autonomních vozidel, jež umožňuje snadné filtrování zájmových sekcí jak pomocí předdefinovaných balíčků, které zohledňují typ testování, tak i vyhledávání prostřednictvím personalizované volby vlastních parametrů. Výběr lze provést i přímo z interaktivní mapy. Na základě zvolených parametrů se následně uživateli zobrazí výčet všech sekcí, které splňují zadaná kritéria. Všechny tyto sekce si poté lze prohlédnout do nejmenších podrobností. K dispozici je videozáznam pořízený během průjezdu sekcí, pohyblivá mapa zachycující přesnou polohu, dále atributová časová osa s výpisem hlavních prvků infrastruktury, v neposlední řadě pak i výčet všech relevantních informací jako je pokrytí úseku různými typy bezdrátových sítí, průběh nadmořské výšky a index nehodovosti a další údaje ovlivňující testování. Nově tato aplikace zahrnuje také vysoce věrné virtuální modely celkem téměř sedmi kilometrového úseku (v obou směrech) oblasti zvané Smart Zone v Ústí nad Labem zahrnující ulice Krušnohorská, Stříbrnická, Malátova a Bělehradská. Tento projekt financoval Státní Fond Dopraví Infrastruktury a vzniklo ve spolupráci České Vysoké učení technické, Centrum dopravního výzkumu a společnost Roboauto. Fotorealistický model, doplněný o HD mapový dataset je zdarma dostupný vývojářům a dalším zájemcům, kteří mohou jej mohou využít pro prvotní testování svých systémů ve virtuálním prostředí a až následném testování v reálném prostředí.