web Autonomne.cz

odkaz na homepage

Petr Mára o autonomních vozidlech

Petr Mára je známým českým popularizátorem moderních technologií se slabostí pro produkty firmy Apple. Věnuje se nicméně celé paletě technologií, včetně elektromobilů. Ještě donedávna byl majitelem vozu Tesla Model 3, díky kterému nahlédl hlouběji do fungování asistenčních systémů řidiče. Na základě této osobní zkušenosti publikoval začátkem května video, v němž předložil argument, proč si myslí, že autonomní vozidla jsou stále ještě hodně vzdálenou budoucností. Podívali jsme se proto detailně nejen na jeho argument, ale i na názory jeho diváků v komentářích pod videem. Byť se nejedná o reprezentativní vzorek, neboť Petra Máru sledují lidé specifické demografické skupiny, i tak je více než zajímavé sledovat, jak se část české veřejnosti na problematiku autonomních vozidel v současnosti dívá.

Petr Mára

Petr Mára před svým bývalým vozidlem Tesla Model 3 (foto: Petr Mára)

Podstatou argumentu, který Petr Mára předkládá, je, že moderní vozidla ve stále rostoucí míře využívají software, který ale z dosavadních zkušeností s výpočetními technologiemi nejsou lidé schopni napsat zcela bezchybně. Sebekvalitnější počítačový program, s nímž jsme se dosud měli možnost setkat, sice dokáže většinu času fungovat bezproblémově, ale i tak existují situace, kdy selže. Z toho Mára vyvozuje, že určitá míra chybovosti se bude objevovat i v případě budoucích autonomních vozidel. Na podporu si bere svoji zkušenost s vozidlem Tesla, jež sice není autonomní, ale díky pokročilým asistenčním systémům a zejména bezprecedentnímu spoléhání na software představuje určitý zjednodušený model pro podporu argumentu. V tomto případě se Márovi stalo, že některá softwarová funkce vozidla nefungovala tak, jak měla, v extrémním případě se dokonce přihodilo, že se za jízdy vypnul displej, který je ale jediným zdrojem informací, který řidič má. Zároveň vyvolává diskusi, zda je veřejnost ochotná akceptovat chyby počítače na úkor ohrožení zdraví či života.
Pod videem se shromáždila více než stovka komentářů a názorů na problematiku autonomní mobility. K tématu se kromě běžných uživatelů internetu a samotných řidičů automatizovaných vozidel vyjadřovali i odborníci z oboru (softwarový technik a vývojář automobilů). Většina diskutujících se shodla, že dříve či později nastane okamžik, kdy řízení plně předáme vozidlům, neboť chybovost softwaru se sníží na přijatelné minimum. Stále se však našla téměř polovina zúčastněných, jež se potenciálního rizika obává. Někteří diskutéři dokonce vyjádřili striktní odpor k těmto novým technologiím. Mezi komentáři se objevily i takové, jež upozornily i na další problémy autonomních vozidel, jimž čelíme. Nejčastěji zmiňovaný problém byla právní odpovědnost v případě nehody, přičemž lidé nechtějí odpovídat za chyby programu a raději by se spoléhali sami na sebe. Značně diskutovaným tématem byla i kvalita dopravní infrastruktury a sdílený prostor autonomních a současných vozidel ovládaných člověkem. Dle některých budou autonomní vozidla schopná fungovat pouze na dálnicích, protože ve městech je daleko větší pravděpodobnost interakce s chodci či cyklisty. Jiní zmiňovali argument, že v městském provozu by se mohla snížit přeplněnost některých silnic a vozidla by mohla snáze komunikovat díky kvalitnějšímu internetovému pokrytí. Další variantou by mohl být oddělený prostor pro autonomní vozidla, která by byla izolovaná od běžné dopravy. Někteří si ovšem myslí, že jediným řešením je eliminování lidského faktoru a provoz pouze autonomních vozidel, která mezi sebou budou sdílet důležité informace a navzájem spolu komunikovat. Pozitivním výhledem do budoucna byly názory, že již nyní v letadlech nebo metru necháváme zodpovědnost na softwaru, svůj život jsme schopni svěřit jiné osobě při spolujízdě nebo při cestě dopravním prostředkem, takže je jen otázkou času, kdy přínos pro lidskou společnost převáží riziko a na silnicích budeme stále častěji potkávat autonomní vozidla.
Márův argument ohledně chybovosti softwaru je zcela na místě. Jde o riziko, které je naprosto reálné a aktivity vedoucí k jeho eliminaci budou vývojáře autonomních vozidel zaměstnávat ještě mnoho let. Z aktuálního dění můžeme zmínit operační systém Apex.OS pro autonomní vozidla, který je certifikovaný v souladu s normou ISO 26262, což má již zajistit určitou úroveň bezpečnosti softwaru. Produktů v tomto směru bude bezpochyby přibývat.