web Autonomne.cz

odkaz na homepage

Polygon BMW u Sokolova o krok blíže

Důležitou fází testování autonomních vozidel představují jízdy v uzavřeném prostředí, tedy na takzvaném polygonu. Vozidla na nich jsou vystavena podmínkám reálného světa, schopnosti systémů i vozu samotného se tak mohou projevit mnohem lépe než například v simulaci nebo laboratoři, zároveň je možné složitost interakcí kontrolovat, neboť nedochází k promíchání s běžným provozem, jak se tomu děje při testování na veřejných komunikacích. V procesu vývoje autonomních vozidel tak hraje polygon velice důležitou roli. Z tohoto důvodu jich po celém světě vzniká velké množství, pozadu pochopitelně nechce být ani Česká republika. Nejblíže k praktické realizaci mají v současnosti dvě aktivity, a to snaha firmy Accolade a firmy BMW Group.

Polygon BMW

Vizualizace připravovaného polygonu BMW u Sokolova (foto: BMW Group)

Chystaný polygon pro potřeby firmy BMW má být vybudován na výsypce o rozloze cca 650 hektarů nedaleka města Sokolov v Karlovarském kraji. Celkem má polygon nabídnout více než 100 kilometrů silnic, na nichž bude rozmístěno 16 modulů či zkušebních drah pro testování různých funkcionalit vozidel. Zahájení výstavby je plánováno na druhou polovinu letošního roku s očekávaným zprovozněním do konce roku 2022. Polygon nebude sloužit jen pro vývoj autonomních vozidel, ale měla by zde být testována i vozidla elektrická či vodíková.
Pozemky, na nichž bude polygon vystavěn, prozatím vlastní společnost Sokolovská uhelná a. s., s níž aktuálně BMW Group prostřednictvím své dceřiné firmy BMW Group Mobility Development Center s.r.o. podepsala smlouvu o odkupu pozemků po dokončení stavby.