web Autonomne.cz

odkaz na homepage

Slovenská technická univerzita vyvíjí autonomní řízení

Strojní fakulta Slovenské technické univerzity v Bratislavě v pondělí 29. června podepsala memorandum o spolupráci s firmami Siemens, Mobility & Inovation, a. s. a Slovakia Ring Agency, s. r. o. s cílem vybudovat na Slovensku moderní výzkumně-vývojové pracoviště pro chytrou mobilitu. Jeho hlavním zaměřením bude spolupráce na výzkumu a vývoji inteligentních autonomních vozidel, alternativních pohonů a pokročilých konstrukcí dopravních prostředků. Ambicí této spolupráce není snaha konkurovat automobilkám, ale spíše vytvořit prostředí, které bude podporovat výzkum a vývoj v oblasti autonomních systémů a řízení s ohledem na jejich implementovatelnost ve slovenském prostředí s podporou tamního průmyslu. To je zcela v souladu se směřováním slovenské vlády, která deklarovala snahu podporovat vědu, výzkum a inovace a posouvat celou zemi ke znalostní ekonomice. Podpis memoranda, jehož se zúčastnil též slovenský ministr dopravy a výstavby, pan Andrej Doležal, byl doprovázen i prezentačními jízdami elektromobilu SimRod, jenž je vybaven systémem autonomního řízení, který vyvinuli studenti a výzkumníci Strojní fakulty, Fakulty informatiky a informačních technologií a Stavební fakulty pod vedením pana docenta Ľuboše Magdolena, vedoucího Oddělení automobilů, lodí a spalovacích motorů na Ústavu dopravní techniky Strojní fakulty. K předvedení došlo na závodním okruhu Slovakia Ring, který se nachází u obce Orechová Potôň, zhruba třicet kilometrů jihovýchodně od Bratislavy.

Simrod

Elektromobil SimRod vybavený autonomním řízením Slovenské technické univerzity v Bratislavě (foto: STUBA)

Elektromobil SimRod, který Siemens používá jako zkušební laboratoř využívající software Simcenter, vychází z elektrického dvoumístného závodního stroje eRod švýcarské firmy Kyburz, jenž má standardně dojezd 180 km a nejvyšší rychlost 120 km/h. Na projekt autonomního závodního vozu by měl navázat vývoj autonomního minibusu. Minibus (shuttle) určený primárně do městského provozu by měl být zkonstruován z kompozitových materiálů, čímž bude zajištěna jeho nízká hmotnost.
V souvislosti s vývojem autonomního řízení na Slovenské technické univerzitě v Bratislavě stojí rovněž za to zmínit, že na Českém vysokém učení technickém v Praze probíhá od druhé poloviny loňského roku v rámci studenského týmu eForce FEE Prague Formula taktéž vývoj autonomního řízení pro univerzitní závodní formuli, s nímž se tým hodlá zúčastnit soutěže Formula Student Driverless.