web Autonomne.cz

odkaz na homepage

Starsky Robotics končí s vývojem autonomních náklaďáků

Vývoj systémů autonomního řízení se neomezuje pouze na vozidla osobní či prostředky hromadné přepravy, ale zahrnuje i nákladní vozidla. Jednou z firem, která o autonomní nákladní vozidla usilovala, byla americká společnost Starsky Robotics. Ta za dobu své existence vyvinula funkční systém autonomní jízdy a demonstrovala jeho použitelnost prostřednictvím jízd v běžném provozu. Navzdory určité podpoře ze strany investorů se firmě nakonec nepodařilo získat potřebné finance na další vývoj, což souvisí i s tím, že vývoj se velice záhy ukázal být náročnější, než kdokoli očekával. To zkraje letošního roku vedlo k rozhodnutí veškeré aktivity firmy zastavit.

Starsky Robotics

Autonomní nákladní vozidlo firmy Starsky Robotics před slavným mostem Golden Gate v San Franciscu (foto: Starsky Robotics)

Firma Starsky Robotics nicméně nebyla jedinou společností věnující se vývoji autonomních nákladních vozidel. Nadále zůstávají aktivní firmy jako TuSimple, Embark, Kodiak Robotics, Ike Robotics, Plus.ai, Pronto.ai anebo třeba Daimler, v neposlední řadě i firmy Peloton nebo Locomation a Waymo. S koncem Starsky Robotics tak úsilí na poli autonomních nákladních vozidel tedy nijak nekončí.